Ανακοινώσεις

4/9/2009: Νέα έκδοση 2.3 για την Πλατφόρμα με σημαντικές διορθώσεις και προσθήκες.

Μερικές από τις αλλαγές που έχουν γίνει από την έκδοση 1.9 και μετά:

version 2.3 4/09/2009
- Οι εικόνες των άρθρων εμφανίζονται με τη σειρά που τις βάζουμε.
- Στην προσθήκη εικόνας κατά την επεξεργασία άρθου προστέθηκε το κουμπί "Επιστροφή".
- Οι φωτογραφίες που είναι portrait εμφανίζονται σωστά (όρθιες).
- Αλλαγή του popup παραθύρου που εμφανίζει τις φωτογραφίες ενός άρθρου. Το popup αλλάζει μέγεθος ανάλογα με τη φωτογραφία. Επίσης περιέχει και μικρογραφίες όλων των φωτογραφιών του άρθρου.Επίσης υπάρχουν κουμπιά πλοήγησης (επόμενη-προηγούμενη φωτό)
- Χρήση της βιβλιοθήκης gd για την αυτόματη δημιουργία thumbnails και των μεγεθών min και normal.
- Στην εμφάνιση των άρθρων (Επεξεργασία Άρθρων - Δημοσιευμένα Άρθρα), προσθήκη της δυνατότητας να θυμάται την επιλογή Γεωγραφικής Τοποθεσίας και Θεματικής Κατηγορίας
- αλλαγή font size στο default-red. Από xx-small σε small.
- Διόρθωση bug. Στην επιλογή υποκατηγοριών κάποιες φορές εμφάνιζε και κατηγορίες που δεν είχαν περιεχόμενο.
- Διόρθωση bug. Στο χάρτη περιοχής δεν εμφάνιζε τα ονόματα των περιοχών στις άλλες γλώσσες.
- Στην εμφάνιση χάρτη περιοχής διορθώθηκε η θέση εμφάνισης των περιοχών σε σχέση με το σημείο.
- Στην εμφάνιση χάρτη περιοχής άλλαξε το μέγεθος του σημείου.
- Στον καθορισμό χάρτη περιοχής προστέθηκε η δυνατότητα να εμφανίζεται το όνομα την περιοχής που προσθέτουμε αριστερά από το σημείο.
- Στον καθορισμό χάρτη περιοχής προστέθηκε η δυνατότητα να μην εμφανίζεται το όνομα την περιοχής που προσθέτουμε πάνω στο χάρτη.
- Στον καθορισμό χάρτη περιοχής προστέθηκε η γραμματοσειρά Verdana.
- Διόρθωση bug. Στην 1η σελίδα, όταν έχουμε περισσότερες από 10 υποκατηγορίες βγαίνει το link "Περισσότερα". Το link δεν είχε το σωστό topic_id.
======================
version 2.2 5/11/2008
- Αύξηση του memory limit για την εισαγωγή και εξαγωγή XML.
- Διόρθωση bug. Δεν φόρτωνε το αρχείο της αγγλικής γλώσσας.
- Διόρθωση των default templates. Στον firefox δεν εμφανίζονταν σωστά.
- Στην εισαγωγή άρθρων από XML προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής τα άρθρα να μπορούν να μεταφερθούν στα ορφανά.(Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η εισαγωγή ή η αντιστοίχηση των νέων Γ.Τ. και Θ.Κ.)
- Αναβάθμιση της διαδικασίας εγκατάστασης: Επαλήθευση password του διαχειριστή, δυνατότητα διόρθωσης του καταλόγου εγκατάστασης και του Url.
- Προσθήκη δυνατότητας επιλογής του charset και του SET NAMES για τη σωστή εμφάνιση των ελληνικών.
- Διόρθωση bug. Στην προβολή Γ.Τ. και Θ.Κ. αργούσε πολύ η εμφάνισή τους, αν υπήρχαν πολλές εγγραφές.
- Διόρθωση bug. Στην προσθήκη Γ.Τ. αν δεν επέλεγες επίπεδο το alert δεν εμφανιζόταν σωστά. (μόνο στο ISO8859-7)
======================
version 2.1 30/9/2008
- Προσθήκη "Check All" στα Άρθρα προς Έγκριση.
- Διόρθωση bug: Στις σελίδες εισαγωγής XML δεν εμφανίζονταν σωστά οι χαρακτήρες.
- Βελτίωση: Δεν εμφανίζονται πλέον οι θεμ. κατηγ. και οι Γεω. Τοπ. που δεν έχουν υλικό.
- Διόρθωση bug στη μετάφραση των συντελεστών έργου.Δεν μεταφραζόταν το πεδίο "Όνομα".
- Διόρθωση bug. Στο μενού επιλογής Θεματικής Κατηγορίας του επόμενου επιπέδου από το τρέχον, η τρέχουσα θεματική κατηγορία έβγαζε πάντα Under Construction, στην επιλογή άλλης γλώσσας.
- Διόρθωση bug. Στο μενού επιλογής θεμ. κατηγορίας κατά την προσθήκη - επεξεργασία άρθου, αν ο χρήστης είχε δικαίωμα σε μια μόνο θεμ. κατ., αυτή δεν εμφανιζόταν.
- Αυτόματη εισαγωγή keywords και description (<meta> tags) σε όλες τις σελίδες
======================
version 2.0 30/7/2008
- Προστέθηκε το application/x-shockwave-flash στα file mime types.
- στην επεξεργασία των άρθρων μπήκε δυνατότητα προβολής άρθρων που ανήκουν σε συγκεκριμένη Γ.Τ. ή Θ.Κ.
- σελιδοποίηση στην ανάγνωση των άρθρων
- Export όλου του υλικού σε XML
- Δεν εμφανίζονται πλέον οι θεμ. κατηγ. και οι Γεω. Τοπ. που δεν έχουν υλικό
- Διόρθωση bug. Όταν ο ΕΥΠ επεξεργαζόταν τα δικαιώματα ενός ΟΤ, αυτός εξαφανιζόταν
- Αλλαγή του charset από windows-1253 σε utf-8
- Αλλαγή του charset από windows-1253 σε utf-8 στο install.php