Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 02 Μαρτίου 2024
Πολιτισμός Αρχιτεκτονική Νεοκλασσική Αρχιτεκτονική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομός Έβρου Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης
Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Νεοκλασσική Αρχιτεκτονική
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Νεοκλασσική Αρχιτεκτονική: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

11/11/2009
Ζαρίφειος Παιδαγωγική ακαδημία Αλεξανδρούπολης

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία με το νεοκλασικό της κτίριο, καλύπτει την δυτική πλευρά του πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας. Για περισσότερο από μισόν αιώνα (1923-1947), ήταν το μοναδικό ανώτερο πνευματικό ίδρυμα σε όλη τη Δυτική Θράκη. Με το προσωπικό και τους σπουδαστές της ασκούσε την πολιτιστική της επίδραση στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και έβγαλε χιλιάδες δασκάλους που σκόρπισαν τα φώτα της μάθησης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ευεργετήθηκε από δωρεές της οικογένειας του εθνικού ευεργέτη Ζαρίφη και πήρε το όνομά τους.

Η μορφή του Γεωργίου Ζαρίφη σε μαρμάρινη προτομή έργο του γλύπτη Περαντινού, βρίσκεται στον κήπο του κτιρίου που τώρα στεγάζει τα πρότυπα σχολεία της Παιδαγωγικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.


Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή (1922) ο ελληνισμός της Μ. Ασίας και της Ανατολικής Θράκης καταφεύγει στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στα χωριά και τις πόλεις, εντεύθεν του Έβρου πόταμου.
Την εποχή αυτήν στην κυρίως Ελλάδα υπηρετούσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση 7.000 περίπου δάσκαλοι, ενώ οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό περνούσαν τις 12.000. Για το λόγο αυτό έπρεπε να ιδρυθούν Διδασκαλεία. Το 1922 (Σεπτέμβριος) μεταφέρονται στη Νέα Ορεστιάδα τα Παρθεναγωγεία Αδριανουπόλεως. Εκεί αποφοιτούν οι πρώτες δασκάλες. Το 1923 ιδρύεται και λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη τριτάξιο και μονοτάξιο Διδασκαλείο και με Διευθυντή τον εκ Χίου Θεόδωρο Κάστανο φοιτούν σ' αυτό μαθήτριες των Παρθεναγωγείων Αδριανουπόλεως, Κωνσταντινουπόλεως και των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων Επιβατών.
Ουσιαστικός ιδρυτής και θεμελιωτής του Διδασκαλείου Αλεξανδρουπόλεως ήταν ο Θ. Κάστανος. Αυτός εφρόντισε να περισυλλέξη όλον το διδακτικόν προσωπικόν του Αρχιγενείου Διδασκαλείου Επιβατών Θράκης, να το συγκεντρώση εις Αλεξανδρούπολιν, με επικεφαλής τότε την κυρίαν Ζηνοβίαν Νέστορα και τας συνεργάτιδάς της διδασκαλίσσας Αρχιγενειάδας, ώστε το αρτισύστατον Διδασκαλείον Αλεξανδρουπόλεως να εμφανίζεται ως ανωτέρα συνέχεια των Αρχιγενείων Διδασκαλείων, και να μεταφέρη εκεί όλον το αρχείον του παλαιού ιδρύματος του εθνικού ευεργέτου Αρχιγένους. Χάρις εις την επιμονήν και τας ενεργείας του Θ. Κάστανου, έδρα του νέου Διδασκαλείου ωρίσθη όχι η Κομοτηνή, όπως ήθελον τότε αι διοικητικαί Ελληνικαί Αρχαί της Κομοτηνής, αλλά η Αλεξανδρούπολις, μία ωραιοτάτη πόλις παράλιος με ευρωπαϊκήν ρυμοτομίαν


Πηγή:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΠΤΗ
Το Διδασκαλείο και η Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως