Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 21 Φεβρουαρίου 2024
Πολιτισμός Θρησκεία Μνημεία Μουσουλμανικά Μπεκτασικοί Τεκκέδες Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομός Έβρου Δήμος Αλεξανδρούπολης

Τεκές Μάκρης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μπεκτασικοί Τεκκέδες
Τεμένη
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμος Βιστωνίδος
Δήμος Κομοτηνής
Δήμος Ξάνθης
Μπεκτασικοί Τεκκέδες: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

11/11/2009
Τεκές Μάκρης

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Πριν της καταστροφής των Γιανιτζάρων (1826), υπήρχεν εν Μάκρη περίφημος Τεκές (μονή οθωμανική), τον οποίον ο Σουλτάν Μαχμούτ β'. συγκατέστρεψε μετά των ιερέων αυτού- μένει δε σήμερον της παλαιάς αυτού μνείας και εκτάσεως, σύνορα και σημεία καταρρευσάντων και καταστραφέντων ήδη τοίχων το όποιον μέρος (ο τόπος) πωληθέν ηγοράσθη υπό του ειρημένου κ. Π. Μανουήλ, και μένει ακαλλιέργητον μέχρι τούδε εις το υψηλότερον της θέσεως τούτου διαμένει μέχρι τούδε μικρός Τουλμπές, εντός του οποίου κοιμάται ιερός Οθωμανός μπαϊρακταρης. του τάγματος του τινές δε των ευσεβών μωαμεθανών προσερχόμενοι προσεύχονται επί του τάφου αυτού ως εις ιερόν μνημείον έξωθεν του Τουλμπέ τούτου υπάρχει σαρκοφάγος κενή μετ' επικώματος (καπακίου) εκ λίθου γρανίτου, και μ' έπιγραφήν ελληνικοίς γράμμασι γεγλυμμένην, όπου φαίνεται να ετάφη σώμα ή τέφρα ρωμαίου τίνος Τίτου, και επί της ακμής του ειρημένου Τεκέ εχρησίμευεν ως αποθήκη ύδατος, προς πλύσιν και καθαρισμόν των πιστών μωαμεθανών καθοριζομένων προ της προσευχής αυτών, καθότι παρατηρούμεν εις το εν άκρον της μιάς γωνίας της σαρκοφάγου ταύτης οπήν μετά ταύτα ανοιχθείσαν.
Εν τω μέσω της πόλεως ταύτης, όπισβεν του νυν κονακίου, υπάρχουν λείψανα παλαιών τοίχων, πύργων αλλά άξια περιεργίας και περιγραφής δεν παρατηρούνται εν τη κωμοπόλει ταύτη.
Πηγή: Μ.Μελιρύτου
Περιγραφή ιστορική και Γεωγραφική της Θεοσώστου Επαρχίας Μαρωνείας