Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 26 Σεπτεμβρίου 2022
Πολιτισμός Θρησκεία Μνημεία Μουσουλμανικά Τεμένη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομός Έβρου Δήμος Διδυμοτείχου

Το τέμενος του Σουλτάνου Βαγιαζήτ του Κεραυνού ή αλλιώς Μεγάλο Τέμενος
Το τέμενος του Σουλτάνου Βαγιαζήτ του Κεραυνού ή αλλιώς Μεγάλο Τέμενος
Το τέμενος του Σουλτάνου Βαγιαζήτ του Κεραυνού ή αλλιώς Μεγάλο Τέμενος
Το τέμενος του Σουλτάνου Βαγιαζήτ του Κεραυνού ή αλλιώς Μεγάλο Τέμενος

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μπεκτασικοί Τεκκέδες
Τεμένη
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δήμος Βιστωνίδος
Δήμος Διδυμοτείχου
Δήμος Κομοτηνής
Δήμος Ξάνθης
Τεμένη: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

12/11/2009
Το τέμενος του Σουλτάνου Βαγιαζήτ του Κεραυνού ή αλλιώς Μεγάλο Τέμενος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Το Μεγάλο Τέμενος, γνωστό ως Τέμενος του Σουλτάνου Βαγιαζήτ του Κεραυνού (1389-1402), που , εντούτοις, ολοκληρώθηκε στα 1421, είναι το σημαντικότερο οθωμανικό μνημείο της περιοχής και ένα από τα αρχαιότερα και πλέον αξιόλογα θρησκευτικά μωαμεθανικά κτίσματα στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Το Μεγάλο Τέμενος, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος φύλαξης αρχαιολογικών ευρημάτων από την περιοχή του Διδυμοτείχου είναι ένα τετράπλευρο οικοδόμημα μεγάλων διαστάσεων με πυραμιδοειδή στέγη στηριζόμενη σε τέσσερις κτιστούς πεσσούς. Στην ίδια περίπου εποχή (1398) χρονολογούνται τα λεγόμενα «Λουτρά των Ψιθύρων», τα αρχαιότερα οθωμανικά λουτρά στην Ευρώπη τα οποία σώζονται και σήμερα, όπως και τα άλλα δύο γνωστά δημόσια λουτρά της πόλης. Εντυπωσιάζει ακόμη το Μαυσωλείο του Ορούτς Πασά, μία θολοσκεπής ανοικτή κατασκευή από το πρώτο τέταρτο του 15ου αιώνα.

Πηγή: Δήμος Διδυμοτείχου

Στην ανατολική πλευρά της πλατείας υψώνεται και σήμερα το αρχαιότερο τζαμί της Ευρώπης, το τέμενος του Σουλτάνου Βαγιαζήτ με τον πανύψηλο μιναρέ του. Καταλαμβάνει έκταση ενός στρέμματος ακριβώς και καλύπτεται από πυραμιδοειδή μολυβδοσκέπαστη στέγη. Η παράδοση λέει πως ο Σουλτάνος βιάστηκε να το αποτελειώσει για να προλάβει να προσευχηθεί πριν ξεκινήσει για κάποια εκστρατεία από τις πολλές που πραγματοποίησε.
Με πελεκητή πέτρα είναι κτισμένο το μεγαλόπρεπο αυτό τζαμί κι' έχει μνημειακές πύλες. Επιγραφές με αραβική γραφή είναι εντοιχισμένες ψηλά στις καμάρες τους. Η πιο ενδιαφέρουσα αυτή που βρίσκεται στη δυτική είσοδο μπροστά στην πλατεία. Ο Δημήτριος Μανάκας μας δίνει τη μετάφραση της:
"Ο ευκτήριος ούτος οίκος ανεκτίσθη τη βοηθεία του πάντα τα όντα εκ της ανυπαρξίας παραγαγόντος υψίστου και δεδοξασμένου Θεού. Εάν δε ερωτηθή: Τίς ο ανακτίσας το καθίδρυμα τούτο, είναι ο θελξίνους εκείνος και ταχύς μέγας Σουλτάνος Βαγιαζήτ ο Κεραυνός, ο υιος της Αυτού Μεγαλειότητος του Σουλτάνου Μεχμέτ Μουράτ του Πορθητού (Διδυμοτείχου). Ο κύριος της δόξης Θεός, εν τω μεγάλω βίω της ισλαμικής χαλιφείας ισχύν και δύναμιν δωρούμενος είθε την εκτέλεσιν της δικαιοσύνης εν τη βασιλεία αυτού να συνδέση και να επεκτείνη εφ' όλης της γης και να διαιωνίσει την δόξαν αυτού μέχρι της συντελείας του κόσμου. Ο ύψιστος και επουράνιος Θεός αποδεχόμενος (αμείβων) τας αρετάς αυτού να εξαλείψει όσας έχει αμαρτίας. Ο ειρημένος μονάρχης είναι τοιούτος βασιλεύς, ώστε διενθύνων και φροντίζων επιτελεί πάν έργον αυτού, χωρίς να αναθέτη αυτό εις κανένα. Είναι τοιούτος βασιλεύς, ώστε να ελκύη προς εαυτόν τον κόσμον εν παντί καιρώ. Ταύτα ευχόμενοι αινούμεν και δοξολογούμεν τον Ύψιστον Θεόν και Κύριον του παντός. Ανιδρύθη τη 29η του μηνός Μουχαρέμ ουλ-Μουχαρέμ του αραβικού έτους 799 (1395 ή 1397)".
Πλάϊ στο τζαμί είναι η πλατεία με το λιθόστρωτο και το Δημοτικό τουριστικό περίπτερο. Κόπηκε η παλιά πελώρια μουριά που στον ίσκιο της περνούσαν τα καλοκαίρια τους οι Διμοτιανοί, άνοιξε όμως ο χώρος και φαίνονται τα παλιά σπίτια, που έχουν τη γοητεία των παλιών αγαπημένων θυμηταριών. Τέτοιο παραδοσιακό κτίριο είναι και το Λαογραφικό Μουσείο, το σπίτι του Χαζήρ Βασάνη.

Μοσχος Κούκος
Οδοιπορικό στη Θράκη
Στα βήματα του Ορφέα