Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 02 Δεκεμβρίου 2022
Πολιτισμός Θρησκεία Μνημεία Μουσουλμανικά Μπεκτασικοί Τεκκέδες Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομός Ξάνθης Δήμος Βιστωνίδος

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μπεκτασικοί Τεκκέδες
Τεμένη
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμος Βιστωνίδος
Δήμος Κομοτηνής
Δήμος Ξάνθης
Μπεκτασικοί Τεκκέδες: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

28.03.2006
Ο μπεκτασσικός τεκκές Κιρκλάρ

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης
προεπισκόπηση εκτύπωσης

Θέση: Ο τεκκές βρίσκεται στη συνοικία Kırklar (=Σαράντα), δίπλα στο μουσουλμανικό νεκροταφείο της Γενισέας.
Το Μνημείο: Ο τεκκές αποτελεί μέρος ιδιωτικής οικίας και είναι αφιερωμένος στη μνήμη ενός από τους Σαράντα Αγίους (Γαζήδες). Ο Ε. Ζεγκίνης υποστηρίζει, ακολουθώντας την επιγραφή της ταφόπλακας και από την κτιτορική επιγραφή του τεκκέ, ότι πρόκειται για τον τάφο του Καϊκουσούζ Μπαμπά, ενώ το κτιριακό συγκρότημα του τεκκέ ανοικοδομήθηκε από τον σεΐχη Πεντή το έτος 1265/1848.
Πρόκειται για ένα χαμηλό λιθόκτιστο οίκημα που ιδρύθηκε το έτος Εγείρας 1265 (1848), όπως μας πληροφορεί επιγραφή που είναι εντοιχισμένη στο υπέρθυρο της εισόδου στον κυρίως θάλαμο του τεκέ. Ο τεκκές αποτελείται από τον προθάλαμο, στον οποίο αποθηκεύονται σκεύη για την προετοιμασία του κουρμπανιού, καθώς και άλλα λατρευτικής χρήσης αντικείμενα, και το κύριο μέρος, στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του αγίου με τα αφιερώματα. Ο κτιστός τάφος του αγίου καλύπτεται με πράσινα υφάσματα και πολλά αφιερώματα πιστών, όπως μικρές πήλινες στάμνες με νερό και κηροστάτες με κεριά και αρκετά σάρωθρα. Αξίζει να αναφερθεί η ύπαρξη ενός διπλού πέλεκυ, που είναι τοποθετημένος στον τοίχο του τεκκέ και φέρει διάτρητη την επιγραφή Αλλάχ. Στον αύλειο χώρο του τεκέ υπάρχει τάφος, στην ταφόπλακα του οποίου υπάρχει επιγραφή με τη χρονολογία 1792.
Βιβλιογραφία: Ε. Η. AYVERDİ, Avrupa’da Osmali mimarî eserleri, τόμ. 6, İstanbul 1982• Ε. Χ. ΖΕΓΚΙΝΗΣ, Ο Μπεκτασισμός στη Δυτική Θράκη. Συμβολή στην ιστορία της διαδόσεως του Μουσουλμανισμού στον ελλαδικό χώρο, Θεσσαλονίκη 21996• Γ. ΧΡ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ, Τεκκές Κιρκλάρ, στο: Θρησκευτικά Μνημεία στο Νομό Ξάνθης, επιμ. Γ. Χρ. Τσιγάρας, Ξάνθη 2005.