Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 18 Ιουλίου 2024
Πολιτισμός Αρχαιολογία Μνημεία Τζαμιά Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομός Ξάνθης

Εσκί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Γενιτζέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Γενιτζέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Εσκί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές- Εσκί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Kρ Μαχαλέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Kρ Μαχαλέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Kρ Μαχαλέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Kρ Μαχαλέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Kρ Μαχαλέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Kρ Μαχαλέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Ουσμανιέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Ουσμανιέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Σεχέρ Κιουστού Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Σεχέρ Κιουστού Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Σεχέρ Κιουστού Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Κρήνη-Σεχέρ Κιουστού Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Χατζιγιαβάζ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Χατζιγιαβάζ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Χατζιγιαβάζ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Καγιαλί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Καγιαλί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Καγιαλί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μανστανλή Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μανστανλή Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μανστανλή Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Μανστανλή Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Σερντάρ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Σερντάρ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Σερντάρ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Σερντάρ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Ταμπάκ Χανέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Ταμπάκ Χανέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Ταμπάκ Χανέ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Γενί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Γενί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Γενί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Γενί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μουφτεία
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μουφτεία
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Αχριάν Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Αχριάν Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Τζαμί στη Δοϊράνης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Τζαμί στη Δοϊράνης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-τζαμί Δοϊράνης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-τζαμί Δοϊράνης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-τζαμί Δοϊράνης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Πούρναλικ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Πούρναλικ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Πουρναλικ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Σερβιλί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Σερβιλί Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Τσινάρ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Τσινάρ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Τσινάρ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Τσινάρ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Τσινάρ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Τζαμί Παλιάς Χρύσας
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Τζαμί Παλιάς Χρύσας
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Τζαμί Παλιάς Χρύσας
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Σαμακώβ- Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Σαμακώβ- Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Είσοδος-Σαμακώβ- Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Επιγραφή-Σαμακώβ- Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Σούννε Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Μιναρές-Σούννε Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Είσοδος-Σούννε Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Χουριέτ -Ατίκ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Χουριέτ -Ατίκ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Χουριέτ -Ατίκ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Χουριέτ -Ατίκ Τζαμί
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Τεκές Χασίπ Μπαμπά
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Τεκές Χασίπ Μπαμπά
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Νεκροταφείο-Τεκές Χασίπ Μπαμπά
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Επιγραφή-Τεκές Χασίπ Μπαμπά
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Εκκλησίες
Τζαμιά
Κάστρα
Κτίσματα
Μακεδονικοί Τάφοι
Τύμβοι
Υδραγωγεία
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Νομός Ξάνθης
Τζαμιά: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

19/10/2007
ΤΖΑΜΙΑ

POSTSCRIPTUM

© ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
προεπισκόπηση εκτύπωσης

Τα πολιτιστικά μνημεία μια περιοχής εκφράζουν τρόπους ζωής, αναζητήσεις και επιτεύγματα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Τα θρησκευτικά μνημεία εκφράζουν τις θρησκευτικές ανάγκες και μεταφυσικές αναζητήσεις πληθυσμιακών ομάδων αλλά και τις πολιτισμικές κατευθύνσεις τους. Η μελέτη των θρησκευτικών μνημείων της Θράκης προάγουν τη γνώση μας για την ιστορία της τέχνης του ευρύτερου χώρου της Θράκης και αποτυπώνουν την ιστορική της διαδρομή. Παράλληλα, αναδεικνύουν τις πολιτιστικές και θρησκευτικές παραμέτρους της συνύπαρξης των διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων της περιοχής και την προσφορά τους στην πνευματική και πολιτισμική πρόοδό της. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τα τζαμιά, όπως και τα άλλα θρησκευτικά μνημεία, λειτούργησαν στο παρελθόν και λειτουργούν ως παιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα, ενώ αποτελούν και πυρήνες πολεοδομικής συγκρότησης και σχεδιασμού των πόλεων και των οικισμών, αλλά και κέντρα της ιστορίας και της τέχνης. Τα μουσουλμανικά μνημεία είναι τα λιγότερο μελετημένα και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τον 16ο αιώνα μέχρι τον 20ο αιώνα.