Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 01 Ιουλίου 2022
Τουρισμός - Σύγχρονη Ζωή Αξιοθέατα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομός Ξάνθης Δήμος Ξάνθης

Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Ζωγραφισμένος εξώστης στον παραδοσικό οικισμό
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Αντώνης Βαρβατσούλιας)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Γούδα Ιωάννα)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Παραδοσιακός οικισμός Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Είσοδος αύλειου χώρου
Είσοδος αύλειου χώρου
Είσοδος αύλειου χώρου
Είσοδος κτιρίου
Είσοδος κτιρίου
Είσοδος κτιρίου
Είσοδος κτιρίου
Είσοδος κτιρίου
Παραδοσιακές κατοικίες στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης
Κατοικία στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης
Κατοικίες στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης
Κατοικία στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης
Σοκάκι στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης
Κατοικία στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης
Κατοικίες στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης
Κτίριο οθωμανικής αρχιτεκτονικής
?ύλειος χώρος κατοικίας
Αρχοντικό Ορφανίδη, Δημαρχείο Ξάνθης
Κτιστή Κρήνη του 1874
Κατασκευαστική λεπτομέρεια ενδιάμεσου τοίχου
Το λατομείο της Μάνδρας
Εργαστήριο αγγειοπλαστικής
Εργαστήρι σιδερά
Νησίδα Καναράς
Ξανθιώτες αστοί του 1904
Μητροπολιτικό Μέγαρο Ξάνθης
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1930
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1902
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1914
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1936
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1947
(Φωτογραφία: Φώτο Κομνηνός)
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1919
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1926
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1918
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1938
(Φωτογραφία: Φωτο Κομνηνός)
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1918
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1918
Ο ποταμός Κόσυνθος της Ξάνθης του 1910
Ο ποταμός Κόσυνθος της Ξάνθης του 1916
Ο ποταμός Κόσυνθος της Ξάνθης του 1936
Ο ποταμός Κόσυνθος της Ξάνθης του 1957
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1898
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1908
Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης του 1936
Η Ξάνθη του 1896
Η Ξάνθη του 1912
Ο ποταμός Κόσυνθος της Ξάνθης του 1898
Η ζωαγορά της Ξάνθης του 1930
Ο ποταμός Κόσυνθος της Ξάνθης του 1900
Η Ξάνθη του 1908
Η Ξάνθη του 1919
Η Ξάνθη του 1930
Η περιοχή βυρσοδεψίων της Ξάνθης του 1898
Νερόμυλος του 1898
Το Μητροπολιτικό Μέγαρο Ξάνθης
Ο Μητροπολιτικός ναός του Τιμίου Προδρόμου
Το Ματσίνειο Εκπαιδευτήριο το 1920
Γυμναστήριο "Ορφεύς" το 1911
Η Ξάνθη του 1916
Γυμναστήριο "Ορφεύς" το 1911
Η δοξολογία για την απελευθέρωση το 1919
Η Μονή της Παναγίας Καλαμούς το 1926
Η Μονή Ταξιαρχών
Η Μονή της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισας
Η Μονή της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισας
(Φωτογραφία: Φώτο Κομνηνός)
Το παζάρι της Ξάνθης
Η κεντρική πλατεία το 1936
Μουσουλμανική συνοικία Σούννε
Η συνοικία των 12 Αποστόλων το 1940
Βιομηχανική περιοχή Ξάνθης
Καλλιέργεια καπνού
Η οδός με τα καπνομάγαζα τo 1908
Η οδός με τα καπνομάγαζα τo 1911
Μητροπολιτικός ναός Ξάνθης το 1928
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Γούδα Ιωάννα)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Μαστράφης Πασχάλης)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Λαζαρίδου Μαρία)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Γούδα Ιωάννα)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Γούδα Ιωάννα)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Γούδα Ιωάννα)
Εικόνες από την πόλη της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Γούδα Ιωάννα)
Το παζάρι της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας)
Το παζάρι της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας)
Το παζάρι της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας)
Το παζάρι της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας)
Το παζάρι της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας)
Το παζάρι της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας)
Το παζάρι της Ξάνθης
Το παζάρι της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας)
Το παζάρι της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας)
Το παζάρι της Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αξιοθέατα
Πολιτικός Χάρτης
Είδη Τουρισμού
Διοικητική Υπαγωγή
Μέσα Μεταφοράς
Καταλύματα
Τουριστική Υποδομή
Παροχή Υπηρεσιών
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δήμος Δράμας
Δήμος Καβάλας
Δήμος Ξάνθης
Ορεινή Ξάνθη
Παλιά Πόλη
Αξιοθέατα: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

19/10/2007
Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

POSTSCRIPTUM

© ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η Ξάνθη, πόλη σκαρφαλωμένη στους πρόποδες του ορεινού όγκου που καθορίζει τα σύνορα ορεινής και πεδινής Ξάνθης. Εκεί όπου χύνονται τα νερά του Κόσινθου στον κάμπο μετά από ταξίδι πολλών χιλιομέτρων μέσα από τα βουνά της Ροδόπης, βρίσκεται πλαισιωμένη από τρία μοναστήρια της Παναγίας Καλαμούς, της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, των Ταξιαρχών αλλά και από τα συντρίμμια της Βυζαντινής πόλης Ξάνθεια.
Η παλιά Πόλη της Ξάνθης άρχισε να ξαναχτίζεται το 1830 μετά από δύο σεισμούς τον Μάρτιο και Απρίλιο του 1829. Παρά την μεγάλη καταστροφή η πόλη ξαναχτίστηκε και βρήκε σύντομα τον ρυθμό της. Ήκμασε στα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου, περίοδος κατά την οποία γνώρισε ακμή το καπνεμπόριο με το οποίο ασχολούνταν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της. Πόλη οργανωμένη σε γειτονιές (μαχαλάδες), όπως συνηθιζόταν κατά παράδοση στις πόλεις της τουρκοκρατίας. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι,Εβραίοι,Πομάκοι, κατοικούσαν όλοι στις συνοικίες τους οι οποίες συνήθως ήταν οργανωμένες γύρω από κάποιο αντίστοιχο θρησκευτικό κέντρο (εκκλησία, τζαμί, συναγωγή). Λόγω αυτού του πολυ-θρησκευτικού πολυ-εθνικού μίγματος και το πάντρεμα ανατολικού και δυτικού πολιτισμού η παλιά πόλη παρουσιάζει μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.
Περπατώντας μέσα στα στενά σοκάκια της, συναντάς ποικίλες μορφές. Κάθε σπίτι με τη δική του ταυτότητα, τα δικά του χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά πολυμορφικών κατοικιών τα οποία κληρονομούσαν από τους πατεράδες τους, τους λαϊκούς μαστόρους, οι οποίοι εξέλισσαν την πλέον ωριμασμένη τεχνική τους σε τέχνη.
Κάθε σπίτι είναι αισθητικά μοναδικό μα συνάμα αρμονικά δεμένο με το περιβάλλον του αφού όλα χτίζονταν βάση των ιδιοτήτων τον ντόπιων υλικών και με τις ξεχασμένες αξίες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Φτιαγμένα από το ξύλο και την πέτρα των γύρω βουνών και με γνώμονα τη λειτουργικότητα, τίποτα δεν σχεδιάζονταν για να εντυπωσιάσει. Η κατασκευαστική τεχνική του κάθε μάστορα η διαθεσιμότητα τον ντόπιων υλικών και άλλοι παράγοντες όπως η στενότητα του χώρου, διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις κλπ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μορφή του κάθε κτίσματος. Κατασκευασμένα για εποχές που ο άνθρωπος ήταν περισσότερο εξαρτημένος από το φως του ήλιου σε αντίθεση με τη σημερινή ενεργειακή σπάταλη και υπερκαταναλωτική εποχή, που είναι εξαρτημένος από τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο.
Η Ξάνθη όμως δεν είναι μόνο η παλιά πόλη. Η Ξάνθη είναι επίσης μία μοντέρνα πόλη, με όλες τις σύγχρονες υποδομές, που όμως ταυτόχρονα σέβεται τη φύση αλλά και το παρελθόν της: Παραδοσιακοί θεσμοί όπως είναι το Παζάρι της Ξάνθης προσδίδουν στην πόλη ζωντάνια, έναν χαρακτήρα ανθρώπινο και φιλικό. Αυτό άλλωστε είναι το μυστικό της ομορφιάς αυτής της πόλης: Ο αρμονικός συνδυασμός του Νέου με το Παλιό.