Παραδοσιακή κατοικία στους Μεταξάδες, με τις χαρακτηριστικές ξυλοδεσιές και την λιθοδομή από πωρόλιθο.
Φωτογραφία: Β. Βουτσάς (Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ. 8, Μακεδονία Β΄- Θράκη, Μέλισσα, Αθήνα 1991,σ. 7
σμίκρυνση