21/10/2007
Ενδοχώρα

Ενδοχώρα
Πηγή: Πολιτιστικός Σύλλογος Ενδοχώρα
© Πολιτιστικός Σύλλογος Ενδοχώρα, Κουριαννίδης Ι.

Το περιοδικό Ενδοχώρα που εκδίδει στην Αλεξανδρούπολη ο Ιωάννης Κουριανίδης είναι ίσως από τα πιο γνωστά περιοδικά λόγου και τέχνης της επαρχίας. Από το πλήθος των τευχών που έχουν κυκλοφορήσει επιλέχθηκαν ενδεικτικά αφιερώματα που συγκεντρώνουν θεματικές που αναφέρονται στην ιστορία και τη λογοτεχνική παραγωγή της Θράκης.


Ενδοχώρα, τεύχος 55
Ενδοχώρα, τεύχος 61
Ενδοχώρα, τεύχος 63 και 64
Ενδοχώρα, τεύχος 80

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Ενδοχώρα, τεύχος 55
(Μέγεθος: 655 kb) 
Ενδοχώρα, τεύχος 61
(Μέγεθος: 896 kb) 
Ενδοχώρα, τεύχος 63 και 64
(Μέγεθος: 1808 kb) 
Ενδοχώρα, τεύχος 80, Α μέρος
(Μέγεθος: 1173 kb) 
Ενδοχώρα, τεύχος 80, Β μέρος
(Μέγεθος: 1197 kb)