21/10/2007
Νεότερη Θρακική Λογοτεχνία

Μουσόπουλος Θανάσης
Πηγή: Σύλλογος Ποντίων Νομού Ξάνθης
© Σύλλογος Ποντίων Νομού Ξάνθης

Τα 2 τεύχη Νεότερη Θρακική Λογοτεχνία του Θανάση Μουσόπουλου που εξέδωσε ο Σύλλογος Ποντίων σε μια συλλογική προσπάθεια καταγραφής της Ιστορίας της Θράκης συνιστά μια απόπειρα συνοπτικής καταγραφής της λογοτεχνικής καταγραφής της Θράκης στα νεότερα χρόνια. Συμπεριλαμβάνοντας στην καταγραφή αυτή Θρακιώτες στην καταγωγή λογοτέχνες που δημιούργησαν πέρα από τα γεωγραφικά όρια της περιοχής και απέκτησαν πανελλαδική εμβέλεια συνιστά μια εκδοτική προσπάθεια χρήσιμη για τη μελέτη ρευμάτων και τάσεων που διαμόρφωσαν τα γράμματα στην περιοχή. Η ψηφιακή προβολή είναι σημαντική και από το γεγονός ότι τα τεύχη αυτά είναι εκτός εμπορίου.


Νεότερη Θρακική Λογοτεχνία Ι
Νεότερη Θρακική Λογοτεχνία ΙΙ, Κείμενα

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Νεότερη Θρακική Λογοτεχνία Ι
(Μέγεθος: 1184 kb) 
Νεότερη Θρακική Λογοτεχνία ΙΙ, Κείμενα
(Μέγεθος: 1272 kb)