21/10/2007
Αβδηρα, γη του κάλλους και του στοχασμού

Μουσόπουλος Θανάσης
Πηγή: Έκδοση Κοινότητας Αβδήρων Νομού Ξάνθης
© Κοινότητα Αβδήρων Νομού Ξάνθης

Η μελέτη "Αβδηρα γη του κάλλους και του στοχασμού" ανατρέχει στην ιστορία του πλέον γνωστού αρχαιολογικού χώρου της Θράκης, ακμαιότατης πόλης στην κλασική αρχαιότητα. Στις σελίδες του συγκεντρώνονται στοιχεία τόσο για τα αρχαία ?βδηρα όσο και για τη Βυζαντινό Πολύστυλο αλλά και τη Μπουλούστρα της Τουρκοκρατίας. Η διαχρονική αφήγηση των αλλαγών της πόλης που κρατά αμείωτη τη σπουδαιότητά της, όπως φαίνεται και από τα αποσπάσματα των ξένων περιηγητών που επισκέφθηκαν την περιοχή στις αρχές του 19ου αιώνα, ζωντανεύει το μεγαλείο του φιλοσοφικού στοχασμού αλλά και της διαπάλης των ιδεών με ευρύτερη επίδραση. Η περιγραφή της Δημοκρίτειας φιλοσοφίας και η περιεκτική βιογραφία φιλοσόφων και ποιητών που κατάγονται ή έζησαν στην περιοχή ανασυνθέτει το πνευματικό πλούτο μιας πόλης που άκμασε για αιώνες


Αβδηρα, γη του κάλλους και του στοχασμού

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Αβδηρα, γη του κάλλους και του στοχασμού
(Μέγεθος: 1229 kb)