21/10/2007
Θράκη, Μνήμη για το Μέλλον

Μουσόπουλος Θανάσης
Πηγή: Περιοδικό Φοροτεχνική & Θρακική Προσέγγιση
© Περιοδικό Φοροτεχνική & Θρακική Προσέγγιση

Μελέτες για την πολιτιστική ζωή στη Θράκη στο τέλος του 19ου αιώνα, στοιχεία για άγνωστους στο ευρύ κοινό λόγιους, ιστορικά χρονικά για την περίοδο του μεσοπολέμου, αλλά και για την απελευθέρωση και την ενσωμάτωσή της στον ελληνικό κορμό, εθνολογικές αναφορές στους Πομάκους, στη θρακική λογοτεχνία και τέλος μια εκτενής βιβλιογραφία για τη Θράκη υπάρχουν στο βιβλίο Θράκη, μνήμη για το μέλλον.


Θράκη, Μνήμη για το Μέλλον

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Θράκη, Μνήμη για το Μέλλον
(Μέγεθος: 1603 kb)