21/10/2007
Από την Κωνσταντινούπολη στη Ραιδεστό

Μαυρίδης Δημήτριος
Πηγή: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης
© Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης

Η ιστορική και πολιτισμική παρουσία του ανατολικού Μείζονος Ελληνισμού είναι το θέμα του βιβλίου Από την Κωνσταντινούπολη στη Ραιδεστό. Σε αναζήτηση της Νεοελληνικής Ταυτότητας. Εκτός από την καταγραφή και αποτύπωση μιας σημαντικής ιστορικής περιόδου που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες εξελίξεις, συνδέεται η ανατολική διάσταση του Ελληνισμού με τη σύγχρονη προβληματική της χώρας. Η πλούσια συλλογή σπάνιων φωτογραφιών και ταχυδρομικών δελταρίων (carte postales) ανασυνθέτουν το σκηνικό μιας εποχής πλούσιας σε πολιτισμικές παραγωγές, με τη δική της αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, τις αντιφάσεις της, τις συγκρούσεις της και την ταραγμένη πορεία της.


Από την Κωνσταντινούπολη στη Ραιδεστό

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Από την Κωνσταντινούπολη στη Ραιδεστό
(Μέγεθος: 1337 kb)