22/10/2007
Αρχείο Σχολείου Κασσιτερών Ν. Ροδόπης 1937-39 .

Κασσιτερά Νομού Ροδόπης

© Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Σαπών "Τα Κασσιτερά"

Το σχολικό αρχείο των Κασσιτερών ανασυνθέτει μέσα από τις επιστολές και τα έγγραφα που περιέχει το πνευματικό κλίμα του μεσοπολέμου των προσφύγων του Πόντου. Επιπλέον περιέχονται επιστολές και έγραφα που τεκμηριώνουν στοιχεία της καθημερινής ζωής και των οικονομικών συναλλαγών


Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
Ενδεικτικόν Δημοτικού Σχολείου
Πρωτόκολλο εκτιμήσεως και παραδόσεως οικήματος
Πρωτόκολλο εκτιμήσεως και παραδόσεως οικήματος
Πρωτόκολλο εκτιμήσεως και παραδόσεως οικήματος
Πρωτόκολλο εκτιμήσεως και παραδόσεως οικήματος
Πιστοποιητικό χρήσης κληρονομιάς-Κολωνία Νομού Ροδόπης
Υπεύθυνη δήλωση αρχηγού αγροτικής οικογένειας
Βεβαίωση δημοτικού σχολείου Κασσιτερών
Πρωτόκολλο εκτιμήσεως και παραδόσεως οικήματος
Πρωτόκολλο εκτιμήσεως και παραδόσεως οικήματος
Πράξη εκτιμητικής επιτροπής Υπουργείου Γεωργίας-Κολωνία Νομού Ροδόπης
Στρατιωτική επιστολή αναγγελίας θανάτου οπλίτη
Στρατιωτική επιστολή αναγγελίας θανάτου οπλίτη
Δελτίο εκτάκτου απορίας-Σάπες Νομού Ροδόπης
Δελτίο εκτάκτου απορίας-Σάπες Νομού Ροδόπης
Πρωτότυπη φόρμα ιδιωτικού συμφωνητικού
Πρωτότυπη φόρμα ιδιωτικού συμφωνητικού
Πιστοποιητικό βαπτίσεως-Κολωνία Νομού Ροδόπης
Πιστοποιητικό βαπτίσεως-Κολωνία Νομού Ροδόπης
Πιστοποιητικό βαπτίσεως-Κολωνία Νομού Ροδόπης
Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων σχολείου
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων σχολείου
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων σχολείου
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων σχολείου
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων σχολείου
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων σχολείου
Πράξη αποφάσεως συμβουλίου σχολείου Κασσιτερών
Πράξη αποφάσεως συμβουλίου σχολείου Κασσιτερών
Αίτηση στον επιθεωρητή Δημ. Σχολείων Κομοτηνής
Αίτηση στον επιθεωρητή Δημ. Σχολείων Κομοτηνής
Αίτηση στον επιθεωρητή Δημ. Σχολείων Κομοτηνής
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Απόφαση προέδρου σχολικής εφορείας Κασσιτερών
Έκθεση για την πειθαρχεία
Έκθεση για την πειθαρχεία
Έκθεση διευθυντή Δημοτικού σχολείου Κασσιτερών
Έκθεση διευθυντή Δημοτικού σχολείου Κασσιτερών
Υποβολή πράξης στο σχολικό επιθεωρητή Ν. Ροδόπης
Υποβολή πράξης στο σχολικό επιθεωρητή Ν. Ροδόπης
Κείμενα θεατρικής σχολικής παράστασης
Κείμενα θεατρικής σχολικής παράστασης
Κείμενα θεατρικής σχολικής παράστασης
Κείμενα θεατρικής σχολικής παράστασης
Κείμενα θεατρικής σχολικής παράστασης
Κείμενα θεατρικής σχολικής παράστασης
Σχολικά ποιήματα
Σχολικά ποιήματα
Υποβολή Πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας
Υποβολή Πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας
Φάκελος αλληλογραφίας
Αναφορά δασκάλου στον σχολικό επιθεωρητή Ροδόπης
Αναφορά δασκάλου στον σχολικό επιθεωρητή Ροδόπης
Αναφορά δασκάλου στον σχολικό επιθεωρητή Ροδόπης
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Αναφορά προς τον σχολικό επιθεωρητή Ροδόπης
Αναφορά προς τον σχολικό επιθεωρητή Ροδόπης
Αίτηση στον Εθνικό Κυβερνήτη-Αλεξανδρούπολη
Αίτηση στον Εθνικό Κυβερνήτη-Αλεξανδρούπολη
Απόφαση σχολικού επιθεωρητή Ροδόπης-Κομοτηνή
Κομοτηνή
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Παιδικό εκπαιδευτικό σχολικό κείμενο
Παιδικό εκπαιδευτικό σχολικό κείμενο
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Υποβολή πρακτικών στον σχολικό επιθεωρητή Ροδόπης
Υποβολή απόφασης στον σχολικό επιθεωρητή Ροδόπης
Υποβολή πρακτικών στο Σχολικό Επιθεωρητή Ροδόπης
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Υποβολή αναφοράς στον Πρόεδρο της κοινότητας Σαπών
Δελτίο υπηρεσιακών στοιχείων σχολείου Κασσιτερών
Δελτίο υπηρεσιακών στοιχείων σχολείου Κασσιτερών
Υποβολή πρακτικών στο Σχολικό Επιθεωρητή Ροδόπης
Σχολική οδηγία θρησκευτικών
Αντίγραφο πράξης της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Αντίγραφο πράξης της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Πράξη της Σχολικής Εφορείας Κασσιτερών
Αντίγραφο πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας
Αντίγραφο πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας
Αντίγραφο πλειοδοτικής δημοπρασίας
Αντίγραφο πλειοδοτικής δημοπρασίας
Αντίγραφο πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας
Διδασκαλικό πλάνο
Διδασκαλικό πλάνο
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Σχολική έκθεση δασκάλου
Διδασκαλικό πλάνο
Διδασκαλικό πλάνο
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Κείμενα σχολικής παράστασης
Έκθεση με θέμα την πειθαρχία
Έκθεση με θέμα την πειθαρχία
Γράμμα σε στρατιώτη-Καϊμάκτσαλαν Ν. Πέλλας
Γράμμα σε στρατιώτη-Καϊμάκτσαλαν Ν. Πέλλας
Γράμμα σε στρατιώτη-Καϊμάκτσαλαν Ν. Πέλλας
Γράμμα σε στρατιώτη-Καϊμάκτσαλαν Ν. Πέλλας

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.