23/11/2007
Σχολεία και Δάσκαλοι τον 19ο αι. στην ενιαία Θράκη

Μουσόπουλος Θανάσης

© Αρχείο: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Απόδειξη της ανάπτυξης της ενιαίας Θράκης κατά το 19ο αιώνα αποτελεί η πληθώρα σχολείων στις πόλεις, αλλά και στις κωμοπόλεις. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται η λειτουργία και τα προβλήματα των σχολείων, η συμβολή φορέων, κοινοτήτων, συλλόγων, αλλά και ευεργετών για την ίδρυση και συντήρησή τους. Επίσης γίνεται επισκόπηση της εκπαίδευσης στη Φιλιππούπολη, Ανδριανούπολη και στη (νότιο ) δυτική Θράκη. καθώς και αναφορά στο μεγάλο ρόλο των δασκάλων, αντρών και γυναικών στο όλο εκπαιδευτικό σύστημα, φωτίζοντας τη ζωή και το έργο δύο εξεχόντων δασκάλων, του Βλ. Σκορδέλη και του Γ.Ι. Λαμπουσιάδη.


Ήχοι - Βίντεο
Σχολεία και Δάσκαλοι τον 19ο αιώνα στην ενιαία Θράκη
(Μέγεθος: 56134 kb) 

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.