23/11/2007
Τα αρχεία: Η σιωπηλή μαρτυρία της Θρακικής Ιστορίας

Χρυσοχοϊδης Κρίτων

© Αρχείο: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Πρόκειται για μία ομιλία που αναφέρεται σε μία κατηγορία ανεπίσημων αλλά πολύ σημαντικών ιστορικών πηγών: Στα παλαιά έγγραφα και αντικείμενα που βρίσκονται στην κατοχή όχι του Κράτους αλλά απλών Ιδιωτών. Ο Κρίτων Χρυσοχοϊδης κουβεντιάζει για αυτήν την «σιωπηλή μαρτυρία της Θρακικής ιστορίας», καθώς και για τις μεθοδολογικές αρχές με τις οποίες οι ιστορικοί καλούνται να προσεγγίζουν αυτά τα σημαντικά ιστορικά τεκμήρια.


Ήχοι - Βίντεο
Τα αρχεία: Η σιωπηλή μαρτυρία της Θρακικής Ιστορίας
(Μέγεθος: 57821 kb) 

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.