28/11/2007
Ποταμός Νέστος και Θράκη:Πολιτισμός και Ανάπτυξη

Κωτσοβίνος Νικόλαος

© Αρχείο: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Θέμα αυτής της ομιλίας είναι ο ποταμός Νέστος και η συμβολή του ήδη από τη Νεολιθική εποχή μέχρι και σήμερα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη της Θράκης μέσω της άρδευσης, της παραγωγής ενέργειας και της βιομηχανικής ανάπτυξης, ένας ποταμός που βεβαίως παραμένει ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας.


Ήχοι - Βίντεο
Ποταμός Νέστος και Θράκη:Πολιτισμός και Ανάπτυξη
(Μέγεθος: 57991 kb) 

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.