20/05/2009
Νομός Ξάνθης: Περιβάλλον

Στεφανία Χριστιάνου
Πηγή: ΙΕΛ
© ΙΕΛ

Ο νομός Ξάνθης περιβάλλεται στα βόρεια από τα βουνά της Δυτικής Ροδόπης (1.586 μ.) με τα παρθένα δάση και την πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Οι υδροβιότοποι της περιοχής προστατεύονται από τη συνθήκη Ραμσάρ και αποτελούν εστίες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ερευνητικού ενδιαφέροντος για την ποικίλη χλωρίδα και ορνιθοπανίδα που συγκεντρώνουν. Ανάμεσα στα βουνά απλώνεται ο πλούσιος κάμπος της Ξάνθης με πλούσια γεωργική παραγωγή. Στο Δέλτα του ποταμού Νέστου υπάρχουν οι υδροβιότοποι, η λίμνη Βιστωνίδα, η λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος, οι λιμνοθάλασσες Λάφρη, Λαφρούδα, Αλυκή, Έλος. Το οικοσύστημα της λίμνης της Βιστωνίδας - λιμνοθάλασσας του Πόρτο Λάγος έχει ειδικά χαρακτηριστικά λόγω της μεταβαλλόμενης αλμυρότητας, καθώς το βόρειο τμήμα της λίμνης έχει γλυκά νερά από τις εισροές των ποταμών Κόσυνθου, Κομψάτου και Τραύου, ενώ το νότιο τμήμα είναι αλμυρό από τις εισροές νερού από τη θάλασσα μέσω τριών καναλιών που τη συνδέουν με τη λίμνη.
Η χλωρίδα και πανίδα του νομού Ξάνθης χαρακτηρίζονται από μεγάλη βιοποικιλότητα. Η μεγαλύτερη ποικιλία παρατηρείται στη λίμνη Βιστωνίδα και τη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος, με πουλιά που φωλιάζουν ή διαχειμάζουν στην περιοχή, αλλά και μεταναστευτικά. Η ορνιθοπανίδα της περιοχής περιλαμβάνει σημαντικούς αριθμούς πληθυσμών όπως αποικία ερωδιών, φλαμίνγκο, την υδρόβια λαγγόνα, διάφορα είδη πάπιας, πελαργούς, χουλιαρομύτες και καλαμοκανάδες, λεπτομύτες, χαλκόκοτες, αργυροπελεκάνους και διάφορα είδη γλάρων. Τα υδρόβια πουλιά που διαχειμάζουν στην περιοχή Βιστωνίδας - Πόρτο Λάγος συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες και σταματούν στην περιοχή κατά τη μεγάλη μεταναστευτική τους πορεία. Στο Δέλτα του Νέστου φιλοξενούνται 260 είδη πουλιών από τα 474 βασικά είδη που ζουν στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό του παραποτάμιου δάσους του Νέστου είναι ο κολχικός φασιανός. Στην περιοχή διαβιούν επίσης θηλαστικά, στα οποία περιλαμβάνονται το αγριογούρουνο, το ζαρκάδι, η καφετιά αρκούδα, ο λύκος, η αλεπού, το τσακάλι, η αγριόγατα, ο λαγός, ο σκίουρος, το κουνάβι και η βίδρα. Το ίδιο πλούσια είναι και η ερπετοπανίδα με διάφορα είδη χελώνας, σαύρας και φιδιών. Στα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά των υγροτόπων και ποταμών του νομού υπάρχουν πολλά είδη ψαριών όπως ο κέφαλος, η μπριάνα, ο γοβιός, το γλίνι, το τσιρώνι κ.ά. Το κλίμα στην Ξάνθη είναι ηπειρωτικό με βροχές, χιόνια και δυνατούς παγωμένους βόρειους ανέμους τον χειμώνα. Τα καλοκαίρια είναι ζεστά, αλλά τα ψυχρά ρεύματα που κατεβαίνουν από βόρεια μέσω της διόδου του ποταμού Κόσυνθου δροσίζουν την περιοχή που διασχίζουν.


Ο Ι.Ν. του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος
(Φωτογραφία: Νίκος Χατζηγεωργίου)
Φωλιά Πελαργών στα Βαφέικα Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Χατζηγεωργίου)
Φωλιές Πελαργών στα Βαφέικα Ξάνθης
(Φωτογραφία: Νίκος Χατζηγεωργίου)
Ο Ποταμός Νέστος
(Φωτογραφία: Νίκος Χατζηγεωργίου)
Ο Ποταμός Νέστος
(Φωτογραφία: Νίκος Χατζηγεωργίου)
Ο Ποταμός Νέστος
(Φωτογραφία: Νίκος Χατζηγεωργίου)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.