29/10/2009
Εικονική ανάπλαση της Παναγίας της Πόλης της Καβάλας

Γεώργιος Στεφανίδης

Για να γίνει εικονική ανάπλαση χρειάζεται να είναι εγκατεστημένο ενός λογισμικό (VRML Viewer) στον Η/Υ σας.
VRML Viewer:
Unregistered copy του λογισμικού BS Contact VRML 6.1 της εταιρίας Bitmanagement Software GMBH

Κατεβάστε το αρχείο BS_Contact_VRML_61.exe . απο έδω ή απο την σελίδα http://www.bitmanagement.com/ Τρέξτε το και ακολουθήστε τα βήματα.

Εικονική ανάπλαση της Παναγίας της Πόλης της Καβάλας


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.