12/11/2009
Μουσείο Καππαδοκικής εστίας Αλεξανδρούπολης

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου

Λαογραφική έκθεση
Έτος δημιουργίας: 2004
Στόχος: Η συλλογή αντικειμένων προερχόμενων από την Καππαδοκία
Σκοπός: η παρουσίαση ενός άγνωστου κόσμου που μαρτυρά τα ήθη και έθιμα των καππαδοκών
Η τοποθέτηση των κειμηλίων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπει στο φυσικό τους περιβάλλον
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν στην δημιουργία της έκθεσης αυτής, εμπιστεύοντάς μας τα κειμήλια που κρατούσαν με τόση αγάπη όλα αυτά τα χρόνια στα σεντούκια τους.

Μουσείο Καππαδοκικής Εστίας Αλεξανδρούπολης
Μητροπούλου 1 68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. 25510-20270
e-mail : kappadokes@yahoo.gr
http://www.kappadokes.gr/greek/index.taf


Μουσείο Καππαδοκικής εστίας Αλεξανδρούπολης
Μουσείο Καππαδοκικής εστίας Αλεξανδρούπολης
Μουσείο Καππαδοκικής εστίας Αλεξανδρούπολης
Μουσείο Καππαδοκικής εστίας Αλεξανδρούπολης
Μουσείο Καππαδοκικής εστίας Αλεξανδρούπολης
Μουσείο Καππαδοκικής εστίας Αλεξανδρούπολης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.