05.02.2006
Ο τεκκές των Μεβλεβίδων

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Θέση: Ο τεκκές είναι κτισμένος στη συμβολή των οδών Κλεμανσώ και Θερμοπυλών.
Το Μνημείο: Πρόκειται για ένα απλό τετράπλευρο και χαμηλό κτήριο με νεότερες προσθήκες χώρων, στους οποίους στεγάζεται σήμερα η Μουφτεία Ξάνθης.
Στον αύλειο χώρο υπάρχουν τρεις μαρμάρινες επιτύμβιες στήλες που προέρχονται από τάφους του κοιμητηρίου του τεκκέ που βρισκόταν στην βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου. Στις επιγραφές αναφέρονται τα ονόματα Χατζή Αλή Ομέρ Σιαμπάν Εφέντη, του Δερβίση Σεΐχ Ελ Χατς Νιγμέτ Εφέντη (1155/1734), αξιωματούχου του τάγματος, και του Ατά Εφέντη (1802). Ένα μικρό κυκλικό αναβρυτήριο, σύνηθες στοιχείο χαρακτηριστικό των μπεκτασικών κοιμητηρίων, βρίσκεται στον αύλειο χώρο.
Από τις επιγραφές αυτές φαίνεται ότι ο σουννιτικός αυτός τεκκές του τάγματος των Μεβλεβίδων θα πρέπει να ιδρύθηκε πριν από τον 18ο αιώνα, αφού λειτουργούσε ήδη το έτος 1155/1734.
Βιβλιογραφία: Γ. ΧΡ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ, Τεκκές Μεβλεβίδων, στο: Θρησκευτικά Μνημεία στο Νομό Ξάνθης, επιμέλεια: Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Ξάνθη 2005.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.