12/12/2007
Η Βασιλική Γ? των Φιλίππων

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. "Αθηνά"
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Κτίσμα του 6ου αι. μ.Χ., η Βασιλική Γ?, ανασκάφηκε κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Φιλίππων.

Στα δυτικά της Βασιλικής Α? ήρθε στο φώς τρίκλιτη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος, νάρθηκα και βόρεια προκτίσματα, ανάμεσα στα οποία διατηρείται κοχλίας με κλίμακα ανόδου προς τα υπερώα. Ο ναός διαθέτει αξιόλογα δείγματα μαρμάρινης διακόσμησης, ενώ χαρακτηριστικό του είναι οι δύο άμβωνες, όπου ο μεγαλύτερος βρίσκεται στο κεντρικό κλίτος και ο μικρότερος στο φράγμα του πρεσβυτερίου.

Στο α? μισό του 7ου αι.μ.Χ. η Βασιλική Γ? υπέστη καταστροφικές συνέπειες από τον δυνατό σεισμό που έπληξε την περιοχή. Στα μετέπειτα χρόνια, ο νάρθηκας της χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο.

Βιβλιογραφία:

1.Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ. και Μπακιρτζής Χ., Φίλιπποι, Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1997, σελ. 58
2.Γούναρης Γ. και Γούναρη Ε., Φίλιπποι:Αρχαιολογικός Οδηγός, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2004, σελ.89-91
3.Τουρατσόγλου Ι., Μακεδονία. Ιστορία-Μνημεία-Μουσεία, Πλήρης οδηγός με χάρτες και σχέδια, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα, 1995, σελ. 378
4.Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μακεδονία, Αθήνα, 1997, σελ.144
5.Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου Ε., «Ανασκαφή βασιλικής Γ?», ΑΔ3(1977):Χρονικά,σελ.287-288
6.Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου Ε., Οι δύο άμβωνες της βασιλικής του Μουσείου στους Φιλίππους, Αφιέρωμα στη μνήμη του Στυλιανού Πελεκανίδη, Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 197-212


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.