30-01-2006
Περιοχή Σταυρούπολης: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Κάτοικοι 797 στη Σταυρούπολη. Ο δήμος Σταυρούπολης έχει πληθυσμό 3.090 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται: τα χωριά Καλλιθέα, Λυκοδρόμι και Μαργαρίτη και τα Δ. δ. Γέρακα, Δαφνώνα, Κομνηνών και Πασχαλιάς.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.