09-03-2006
Πύργος Απολλωνίας

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ανάμεσα στις αρχαίες πόλεις της Ανακτορούπολης και της Χρυσούπολης υψώνεται ο πύργος της Απολλωνίας, ο οποίος χρονολογείται πιθανότατα από το 13ο-15ο αιώνα μ.Χ.
Στο μέσον ενός τετράπλευρου περιβόλου δεσπόζει ο πύργος, ο οποίος διαθέτει δύο ορόφους και δώμα, η επικοινωνία μεταξύ των οποίων πραγματοποιείται με κτιστή πέτρινη σκάλα. Δύο πύλες, σε αρκετά ψηλότερο επίπεδο από το έδαφος, αποτελούν την είσοδο του πύργου ενώ σε όλες τις πλευρές του διακρίνονται τοξωτά παράθυρα και φωτιστικές θυρίδες.
Στον πύργο έχουν πραγματοποιηθεί αναστηλωτικές εργασίες, ενώ για την προστασία του έχει περιφραχθεί ο περιβάλλων χώρος.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.