28.03.2006
Ο μπεκτασσικός τεκκές Αλή Μπαμπά

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Θέση: Στην οδό Ιωάννη Πολέμη βρίσκεται ο τεκκές Αλή Μπαμπά (Ali Baba), στον περίβολο ιδιωτικής οικίας.
Το Μνημείο: Είναι ένα μικρών διαστάσεων πλινθόκτιστο οίκημα, στο οποίο βρίσκεται ο κτιστός τάφος του Αλή Μπαμπά, ο οποίος καλύπτεται με υφάσματα και χαλιά, αφιερώματα των πιστών. Στη μαρμάρινη και ενεπίγραφη στήλη που βρίσκεται πάνω από την κεφαλή του νεκρού είναι τοποθετημένα υφάσματα και ένα κομπολόγι.
Έξω από το κτίσμα και στον ανατολικό του τοίχο βρίσκεται ενεπιγραφη στήλη, σύμφωνα με την οποία το κείμενο συνέταξε ο Εσεγίτ Σέιχ Χατς το έτος εγίρας 1231 (1852 ή 3;) στη μνήμη του του νεκρού Αχμέτ Εφέντη. Η ταυτότητα του νεκρού δεν είναι γνωστή, ωστόσο μπορεί να υποθέσει κανείς ότι πρόκειται για ιδρυτή ή ανακαινιστή του τεκκέ, αφού σύμφωνα με την μπεκτασική παράδοση στους εξωτερικούς τοίχους του τεκκέ βρίσκονταν συνήθως οι τάφοι των ιδρυτών ή ανακαινιστών του κτίσματος.
Βιβλιογραφία: Ε. Χ. ΖΕΓΚΙΝΗΣ, Ο Μπεκτασισμός στη Δυτική Θράκη. Συμβολή στην ιστορία της διαδόσεως του Μουσουλμανισμού στον ελλαδικό χώρο, Θεσσαλονίκη 21996• Γ. ΧΡ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ, Τεκκές Αλή Μπαμπά, στο: Θρησκευτικά Μνημεία στο Νομό Ξάνθης, επιμ. Γ. Χρ. Τσιγάρας, Ξάνθη 2005.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.