21/6/2006
Γιορτή του Αγίου Τρύφωνα

Μίνα Μαχαιροπουλου
Πηγή: ΙΠΕΤ-ΚΕΤΕΠ
© Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας -Θράκης

Ανήμερα της γιορτής του Αγίου πηγαίνουν στ ΄αμπέλια και κόβουνε από τις τέσσερεις γωνίες από μία βέργα, κάνουνε τον σταυρό τους για να τους βοηθάει ο Άγιος και μετά συγκεντρώνονται οι χωριανοί και με τη συνοδεία γκάιντας πίνουν χορεύουν και γλεντάνε μέχρι αργά το βράδυ.

. Λένε, πως κάποτε του Αγίου Τρύφωνα, « ένας παπάς δεν τα πίστευε αυτά και πήγε να κλαδέψει τα αμπέλια του κι όπως έσκυψε να κλαδέψει έκοψε τη μύτη του.»


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.