22/6/2006
Πιπερούγγα

Μίνα Μαχαιορπούλου
Πηγή: ΙΠΕΤ/ΚΕΤΕΠ
© Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας ?Θράκης

Σε περιόδους ανομβρίας οι γυναίκες του χωριού ντύνουνε ένα κορίτσι με φυλλόμορφη φορεσιά και στεφάνι ,κατά προτίμηση ορφανό από γονείς και φτιάχνουν την Πιπερούγκα . Τραγουδώντας « Πιεπρουγκα περπατεί ,τον Θεό παρακαλεί για να βρέξει μια βροχή,» γυρνούν στα σπίτια του χωριού και δέχονται κεράσματα από τις νοικοκυρές


H Περπερούνα με φυλλομορφη φορεσιά μαζί με την ομάδα των κοριτσιών λίγο πριν ξεκινήσει το δρώμενο στο χωριό (αναπαράσταση του δρωμένου στην Καλή Βρύση από τη Θρακική Εστία Δράμας )

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Πιπερουγγα
(Μέγεθος: 60 kb)  (Πηγή: Μίνα Μαχαιροπούλου)