22/6/2006
Λαϊκό Δρώμενο ΝΤΕΒΕ ( καμήλα )

Μίνα Μαχαιροπούλου
Πηγή: ΙΠΕΤ/ΚΕΤΕΠ
© Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας ?Θ ράκης

Παλιό ευετηριακό έθιμο τελείται με παραλλαγές στα χωριά που κατοικούν μουσουλμάνοι αλλά και στην Κομοτηνή ανήμερα της γιορτής του κουρμπάν μπαιράμ. Συχνά κατασκευάζουν μια καμήλα την οποία αναπαριστούν μεταμφιεσμένοι δύο άνδρες και γυρνώντας από σπίτι σε σπίτι δίνουν ευχές και δέχονται χρήματα για το καλό.Οι ΡΟΜ της Θράκης το ονομάζουν Ντεβάβα.


1-Νύφη και γαμπρός στο Ντεβέ των μουσουλμάνων στους δρόμους της Κομοτηνής,1998
(Φωτογραφία: Mίνα Μαχαιροπούλου)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.