28/09/2006
Μονή Αναλήψεως Ταξιαρχών (Σίψας)

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Θέση: Η Μονή βρίσκεται στις υπώρειες του Φαλακρού όρους, κοντά στο χωριό Ταξιάρχες, 14 χλμ. βόρεια της Δράμας.
Ιστορία: Η γυναικεία αυτή Μονή ιδρύθηκε το 1939 από τον ιερομόναχο Γεώργιο Καρσλίδη. Γρήγορα η μικρή αυτή μονή αποτέλεσε το πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, όπου πλήθος πιστών εύρισκε φιλοξενία και πνευματική καταφυγή. Το 1959 μετά το θάνατο του πρώτου κτίτορα το μοναστήρι ερήμωσε και επανασυστάθηκε το 1970, στελεχώθηκε με νέα πολυπληθή αδελφότητα, οπότε και έλαβε τη σημερινή του μορφή με την ανέγερση πτερύγων και άλλων βοηθητικών χώρων.

Η Μονή πανηγυρίζει στις 2 Φεβρουαρίου και στη γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού. Στις 4 Νοεμβρίου, ημέρα της κοίμησης του κτίτορα, στην τέλεση του μνημοσύνου συγκεντρώνεται πλήθος πιστών από την ευρύτερη περιοχή.μόσυνο

Το Kαθολικό: Το μικρών διαστάσεων καθολικό που ανοικοδομήθηκε αρχικά, αντικαταστάθηκε το 1987 από νέο μεγάλων διαστάσεων, έναν σταυροειδή με τρούλο ναό.

Βιβλιογραφία: Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ? Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ, Τα μοναστήρια της Μακεδονίας, Α?, Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1996? ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, Πολιτιστικός ? Τουριστικός Οδηγός, (Δρόμοι του Ορθόδοξου Μοναχισμού), 2, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Θράκη ? Νότια πρώην Γ. Δ. της Μακεδονίας, Νότια Βουλγαρία, Υπουργείο Πολιτισμού 1999.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.