22.11.2006
Λαυρεντιανή Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Θέση: Βρίσκεται στη δυτική έξοδο της Δράμας, δίπλα στην οδό Δράμας-Σερρών.

Ιστορία: Η μονή ιδρύθηκε από τον μητροπολίτη Δράμας Λαυρέντιο (1922-1928), απ? όπου και το όνομά της. Για πολλά χρόνια δεν εγκαταστάθηκε στη μονή κάποια μοναχική αδελφότητα, αλλά μόνο μεμονωμένοι μοναχοί. Σήμερα καταβάλλονται προσπάθειες να λειτουργήσει η μονή. Πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Χριστού.

Το Μνημείο: Το καθολικό είναι ένας τρουλλαίος ναός, κατάγραφος με τοιχογραφίες, που ανοικοδομήθηκε στο έτος 1927, όπως πληροφορεί η κτητορική επιγραφή που βρίσκεται στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου. Στη βορειοδυτική γωνία του περιβόλου σε προσκυνητάριο του περιβόλου είναι εντοιχισμένη ανάγλυφη βυζαντινή εικόνα της Θεοτόκου Πονολύτριας, η οποία διασώθηκε από τους Βουλγάρους, όταν κατά το έτος 1941 η μονή χρησιμοποιήθηκε από τους κατακτητές ως διαμετακομιστικό κέντρο για την προώθηση των αρχαιοτήτων και των κειμηλίων τη Ανατολικής Μακεδονίας στην Βουλγαρία. Απέναντι από τη δυτική είσοδο του καθολικού και γύρω από αυτό βρίσκονται αρκετοί τάφοι μοναχών με ποντιακή καταγωγή, καθώς και ο τάφος του μητροπολίτη Δράμας Γεωργίου (1929-1958).

Βιβλιογραφία: Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Εκκλησιαστικαί πανηγύρεις Δράμας, Ημερολόγιον Δράμας 1930? Κ. ΤΣΙΑΚΑΣ, Ιστορία της ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου, Δράμα 1958? ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΣΟΣ Μητροπολίτης Δράμας, Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, Δράμα 1995? Τ. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ, Δράμα, Ηδωνίδα γη, Πρασιάδα λίμνη, Θεσσαλονίκη 1995? Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ? Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ, Τα μοναστήρια της Μακεδονίας, τόμ. Α?, Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1996.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.