26/09/2006
Δέλτα Νέστου - Λιμνοθάλασσες Αγιάσματος: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο δήμος Κεραμωτής έχει συνολικό πληθυσμό 6.039 κατοίκους. Στον οικισμό της Κεραμωτής διαμένουν 1228 κάτοικοι, στον οικισμό του Αγιάσματος 1158, στον οικισμό της Νέας Καρυάς 1734 και στον οικισμό των Πηγών 1036.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.