04.12.2006
Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου (Μητροπολιτικός)

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Το Μνημείο: Ο ναός είναι μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική η οποία δεν σώζεται σήμερα ολόκληρη. Το έτος 1975 η παλιά μητρόπολη έχασε ένα μεγάλο μέρος του οικοδομήματος. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο Γ. Λαμπάκης επισκέφθηκε τη Δράμα και κατέγραψε επιγραφή σύμφωνα με την οποία ο ναός ανοικοδομήθηκε το έτος 1834 από τον μητροπολίτη Δράμας Γερμανό.
Εξαίρετης τέχνης είναι τα ξυλόγλυπτα του ναού, ενώ οι φορητές εικόνες που φυλάσσονται σ? αυτόν χρονολογούνται στα 1850, 1864, 1865, 1871 και είναι έργα του ζωγράφου Στεργίου Γεωργιάδου από το Νευροκόπι, του Δημητρίου Ν. από το Καράκιοϊ και του Ιακώβου Ν. από το Μελένικο.
Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στα τέλη του 19ου αιώνα.

Βιβλιογραφία: Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Περιηγήσεις, Δράμα, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 5 (1905)? Ξ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΗ, Μεταβυζαντινές Εκκλησίες στο Νομό Δράμας, Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Δράμα 24-25 Νοεμβρίου 1989, Δράμα 1996? J. LANGE ? Μ. ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ, Ταπεινή ωραιότητα, Ξεχωριστές λεπτομέρειες από τη ζωγραφική των εκκλησιών στην περιοχή της Δράμας, Δράμα 1999.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.