26.11.2006
Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Θέση: Ο ναός βρίσκεται μέσα στα βυζαντινά τείχη, στο Βαρώσι, την παλιά συνοικία των χριστιανών.

Το Μνημείο: Ο ναός είναι μια τρίκλιτη και ξυλόστεγη βασιλική με ξυλεπίστεγο νάρθηκα που ανοικοδομήθηκε το 1800 στη θέση παλαιότερηςκαι ίσως μικρότερης εκκλησίας της βυζαντινής περιόδου. Ο ναός είναι κτισμένος με πέτρα της περιοχής και το δάπεδό του ήταν παλαιότερα μαρμαρόστρωτο. Ο αναστηλωμένος σήμερα ναός έχει κηρυχθεί ιστορικό και διατηρητέο μνημείο και εορτάζει στις 15 Αυγούστου, την Κοίμηση της Θεοτόκου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το περίτεχνα διακοσμημένο ξυλόγλυπτο τέμπλο του, που αντιγράφει ανάλογα της Ηπείρου. Φαίνεται πως είναι έργο θρακιώτη ταλιαδώρου.
Σε προσκυνητάριο του βόρειο κλιτους του ναού υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου Οδηγητρίας που χρονολογείται τον 15ο-16ο αιώνα και φέρει μεταγενέστερες επιζωγραφήσεις.

Βιβλιογραφία: Ε. ΖΕΓΚΙΝΗΣ, Το υπ? αριθμ. 167 οθωμανικό κτηματολογικό κατάστιχο του αρχείου Başbakanlik της Κωνσταντινούπολης και οι σχετικές με το Μητροπολιτικό ναό της Κομοτηνής πληροφορίες του, Θρακική Επετηρίδα 2 (1981)? Χ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ? Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Θράκη, ΕΤΒΑ, Αθήνα 1988? Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ, Μελέτη-πρόταση αναστήλωσης και αναπαλαίωσης Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομοτηνής, Θρακική Επετηρίδα 7 (1987-1990)? Ι.Λ. ΣΙΓΟΥΡΟΣ, Νομός Ροδόπης, Ιστορία - Αρχαιολογία ? Γεωγραφία ? Ανθρωπογεωγραφία - Πολιτισμός, Κομοτηνή 1997? Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Αρχαία, σύγχρονη Κομοτηνή Ροδόπη, Αθήνα 2002.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.