27.11.2006
Τεκκές Ποσ-πος Κομοτηνής

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Θέση: Ο τεκκές των Ριφαήδων βρίσκεται στη συνοικία «Νεόκτιστα» ή «Ποσπός».
Το Μνημείο: Πρόκειται για ένα λιθόκτιστο και σχετικά ευρύχωρο κεραμοσκέπαστο οικοδόμημα που αποτελείται από τρεις χώρους.Στον πρώτο χώρο βρίσκεται ο τάφος, πάνω στον οποίο υπάρχουν διάφορα αντικείμενα, προσόψια, κομπολόγια, και πολύχρωμα υφάσματα, όλα αφιερώματα των πιστών. Σε μία γωνία υπάρχουν στάμνες με νερό αφιερώματα και αυτές των πιστών.
Στο δεύτερο χώρο υπάρχει ένα μεγάλο τζάκι και ο τρίτος χρησιμεύει ως αποθήκη.

Βιβλιογραφία: Ε. Χ. ΖΕΓΚΙΝΗΣ, Ο Μπεκτασισμός στη Δυτική Θράκη. Συμβολή στην ιστορία της διαδόσεως του Μουσουλμανισμού στον ελλαδικό χώρο, Θεσσαλονίκη 21996.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.