29-01-2006
Περιοχή Κομνηνών: ΘΕΣΗ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η περιοχή των Κομνηνών βρίσκεται βορειοδυτικά του νομού Ξάνθης και σε απόσταση 5χλμ. βόρεια από το Δήμο Σταυρούπολης.
ΥΨΟΜΕΤΡΟ: Το υψόμετρο είναι 127μ. στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Το χωριό των Κομνηνών είναι χτισμένο νοτιοανατολικά στους πρόποδες του Αχλαδόβουνου (Τσάλ). Δυτικά του εκτείνεται η ορεινή κοιλάδα του Νέστου ποταμού. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί σπουδαίο πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Τα κατάφυτα βουνά, τα πανέμορφα Στενά του Νέστου ποταμού, η ορεινή άγρια ορχιδέα που αφθονεί ανάμεσα στα αγριολούλουδα, δίνουν μια ξέχωρη και σπάνια ομορφιά στο περιβάλλον. Στην περιοχή ζουν και αναπτύσσονται προστατευόμενα είδη, όπως τα αρπακτικά πτηνά.
Ο κυρίαρχος σχηματισμός του ποταμού Νέστου και ειδικότερα στα Στενά, περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία βιοτόπων με την επιφάνεια του νερού, τις όχθες και τα νησιά που σχηματίζονται από τις μετακινήσεις της κοίτης του. Στις όχθες και στα πιο σταθερά νησιά εμφανίζονται παραποτάμια δάση σε αρκετά σημεία των οποίων υπάρχουν καρστικές πηγές. Σε άλλα σημεία υψώνονται απότομες χωμάτινες και αμμώδεις όχθες. Στα Κομνηνά συναντάμε γεωργικές εκτάσεις με πεζούλια και φυτοφράκτες. Σε όλο το μήκος των Στενών υπάρχουν βραχώδεις σχηματισμοί μεγάλου ύψους και σπηλιές, ενώ προς τους Μεγάλους Μαιάνδρους υπάρχουν μεγάλες σάρρες. Ο βιότοπος με τη μεγαλύτερη έκταση είναι αυτός των αείφυλλων πλατύφυλλων που περιλαμβάνει εγκαταλειμμένους αγρούς με πεζούλια και βοσκότοπους. Ψηλότερα, στις πλαγιές και τις κορυφές των γύρω υψωμάτων, φύονται δάση οξιάς και δρυός.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ανθρωπογενείς οικότοποι κυρίως αυτοί που συνδέονται με την σιδηροδρομική γραμμή και τα εγκαταλειμμένα κτίσματα στα χωριά.


Τα Κομνηνά, χωριό που απλώνεται σε τρεις συνοικίες στους πρόποδες του Τσαλ, που φθάνει σε υψόμετρο τα 1400m.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.