30-01-2006
Ημιορεινή περιοχή Ιάσμου - Κοιλάδα Κομψάτου: ΚΛΙΜΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το κλίμα είναι μεσογειακό, με σχετικά συχνές βροχοπτώσεις και χιόνια, ενώ οι χειμώνες χαρακτηρίζονται σαν ψυχροί.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.