30-01-2006
Ημιορεινή περιοχή Ιάσμου - Κοιλάδα Κομψάτου: ΝΕΡΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο ποταμός Κομψάτος διασχίζει την περιοχή. Έχει συνεχή ροή, καθόλη τη διάρκεια του έτους, έως την σιδηροδρομική γέφυρα, κοντά στο χωριό Πολύανθος. Το καλοκαίρι, το πεδινό τμήμα του ξεραίνεται και διακόπτεται η επικοινωνία με τη λίμνη Βιστωνίδα. Το χειμώνα και την άνοιξη συχνά σημειώνονται πλημμύρες. Η χειρότερη πλημμύρα συνέβη το χειμώνα του 1996, οπότε καταστράφηκε η σιδηροδρομική γέφυρα και η νέα οδική γέφυρα στο χωριό Πολύανθος.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.