30-01-2006
Ημιορεινή περιοχή Ιάσμου - Κοιλάδα Κομψάτου: ΧΛΩΡΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής καλύπτεται από δάση βελανιδιάς, τα οποία αντικαθίστανται από συστάδες οξιάς στα υψηλότερα σημεία κυρίως κατά μήκος των συνόρων με τη Βουλγαρία. Τα δάση βελανιδιάς στην περιοχή της κοιλάδας είναι υπερβοσκημένα και στις νότιες κυρίως πλαγιές έχουν μετατραπεί σε βοσκοτόπια. Νοτιότερα στις νοτιοανατολικές και προφυλαγμένες από το βοριά πλαγιές και μέχρι τα 400 μέτρα περίπου δημιουργείται κατά τόπους πυκνή μακία βλάστηση με πουρνάρια (Quercus coccifera), κέδρους (Juniperus), αγριελιές (Olea europea), κουμαριές (Arbutus unedo) και αγριοκουμαριές (Arbutus andrachne). Πυκνή είναι κατά τόπους η παρόχθια βλάστηση, ειδικότερα στις εκβολές του ποταμού από πλατάνια, λεύκες, ιτιές, σκλήθρα και καλαμιώνες.


Η παρόχθια βλάστηση στις εκβολές του ποταμού, από αρμυρίκια και υγρόφιλα δέντρα, είναι πολύ πυκνή και αδιαπέραστη.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Το φθινόπωρο και λίγο πριν το σκληρό χειμώνα στην περιοχή, ωριμάζουν και οι τελευταίοι καρποί, που θα τροφοδοτήσουν με την απαραίτητη ενέργεια πολλούς έμβιους οργανισμούς. Κράνα (Cornus mas).
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στα δρυοδάση της περιοχής, που σχηματίζονται στις απότομες πλαγιές και τα φαράγγια που δημιουργούνται από τα ρέματα, τρέφονται και αναπαύονται οικόσιτα ζώα. Συχνά στα δέντρα παρατηρούμε τον Ιξό ή Γκύ (Viscum album), αειθαλής θάμνος, που αναπτύσσεται ημιπαρασιτικά σε διάφορα δέντρα μεγάλης ηλικίας, μεταφερόμενος από τα πουλιά, που τρέφονται από τους καρπούς του. Από την κολλώδη ουσία, που περιέχει ο καρπός, παλιότερα έφτιαχναν τις «ξόβεργες» για τη σύλληψη των μικρών πουλιών.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Σε χαμηλά υψόμετρα και πάνω από την κοιλάδα του Κομψάτου οι καρποί της αγριελιάς, της κουμαριάς, της συκιάς και της αγριοκουμαριάς, είναι σημαντικοί για την επιβίωση πολλών ειδών.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.