30-01-2006
Ημιορεινή περιοχή Ιάσμου - Κοιλάδα Κομψάτου: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η κοιλάδα του Κομψάτου είναι από τις σημαντικότερες περιοχές της Ελλάδας για τα αρπακτικά πουλιά. Συναντούμε 128 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Στην ποικιλία των ειδών που απαντούν εδώ, συμβάλλει και η γειτνίαση της περιοχής με τα βουνά του Έβρου, την κοιλάδα του Φιλιούρη και τη λίμνη Βιστωνίδα.
Στην περιοχή έχει παρατηρηθεί ένα απειλούμενο είδος παγκοσμίως, ο Βασιλαετός (Aquila heliaca), και 6 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, 19 είδη πτηνών περιλαμβάνονται στο ?Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας?, από τα οποία 6 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 7 είναι τρωτά και 4 είναι σπάνια. Τριάντα πέντε είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πουλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (79/ 409).
Πιθανόν, όλα τα μεγάλα θηλαστικά είναι ευρέως κατανεμημένα σε όλη την περιοχή αλλά σε χαμηλές πυκνότητες.


Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), ο μικρότερος γύπας στην Ευρώπη, καλοκαιρινός επισκέπτης από την Αφρική, φωλιάζει στα απόκρημνα βράχια ψηλά στην κοιλάδα του Κομψάτου.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Μαυροπετρίτης (Falco peregrinus) εμφανίζεται συχνά στην κοιλάδα του Κομψάτου και στην βόρεια πλευρά της λίμνης.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar), κατά τι μικρότερη από την πετροπέρδικα, συναντάται στο χώρο της Θράκης συνήθως σε ξερικές περιοχές και στα ορεινά βραχοτόπια.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Αλκυόνη (Alcedo atthis), μοναχικό πουλί αναζητά την τροφή της, που αποτελείται από μικρά ψάρια, κοντά στο νερό παραμονεύοντας τα από ψηλά από τα κλαδιά δέντρων ή θάμνων. Φτιάχνει τη φωλιά της ανοίγοντας μια βαθιά τρύπα στις όχθες της λίμνης και του ποταμού.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Γαλαζοπαπαδίτσα (Parus caeruleus) κοινωνικό πουλί συχνά αναζητά την τροφή του ομαδικά, που προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή. Το χειμώνα συνήθως αποτελείται από σπόρους, διάφορους καρπούς και λιγότερο από έντομα και κάμπιες, που αναζητά στις σχισμές της φλούδας των κορμών στα δρυοδάση της περιοχής.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Τα μεγάλα θηλαστικά, όπως ο Λύκος (Canis lupus) ευνοούνται από το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής και την ύπαρξη εκτατικής κτηνοτροφίας.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.