30-01-2006
Ορεινή περιοχή Παπίκιου - Σώστη: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο δήμος Σώστου έχει συνολικό πληθυσμό 6.685 κατοίκους, από τους οποίους οι 750 κατοικούν στον οικισμό του Σώστη.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.