30-01-2006
Ορεινή ημιορεινή περιοχή Νυμφαίας: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΘΕΣΗ: 28 χλμ. Ανατολικά της Κομοτηνής (μέσω Αρίσβης), 24 χλμ. Από Γρατινή.
Τα Πάτερμα βρίσκονται στα 20 χλμ Βορειοανατολικά της Κομοτηνής. Από την διασταύρωση για Ιάμπολη ο δρόμος είναι καλής βατότητας χωματόδρομος 10 περίπου χλμ.
ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 60 μέτρα στο Δήμο Φιλύρας, 450 μέτρα στα Πάτερμα

Γενικά η περιοχή, που συμβατικά ονομάζεται εδώ «Νυμφαία», περιλαμβάνει όλο το βόρειο, ορεινό τμήμα του νομού Ροδόπης, εκτός του όρους Παπίκιο. Σε αυτήν ανήκουν τα χωριά Νυμφαία, Καρυδιά, Πάνδροσος, Πάτερμα, Άνω και Κάτω Δροσινή, Σαρακηνή, Κάρδαμος, Κύμη, Σμιγάδα, Οργάνη, Μυρτίσκη, Εσοχή κ.ά. Το χωριό Νυμφαία χτίστηκε στη νότια έξοδο της φυσικής διόδου που σχηματίζεται μέσα στον ορεινό όγκο της Ροδόπης και ενώνει την πεδιάδα της Κομοτηνής με την κοιλάδα του ποταμού Άρδα και σε συνέχεια με αυτήν της Φιλιππούπολης.
Ο χείμαρρος Πάτερμος, ο ποταμός Φιλιούρης και ο ποταμός Βοσβόζης πηγάζουν από την περιοχή και τη διασχίζουν, κατευθυνόμενοι νότια προς την πεδιάδα και το Θρακικό Πέλαγος.
Το τοπίο είναι γενικά ημιορεινό.


Ο Δήμος Φιλύρας απλώνεται στον πλούσιο κάμπο νότια της Ροδόπης.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.