30-01-2006
Ορεινή ημιορεινή περιοχή Νυμφαίας: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο δήμος Φιλύρας έχει συνολικό πληθυσμό 8.014 κατοίκους. Από αυτούς οι 1032 κατοικούν στη Φιλύρα και 111 στα Πάτερμα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.