30-01-2006
Ορεινή ημιορεινή περιοχή Νυμφαίας: ΧΛΩΡΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στους λόφους, αμέσως βόρεια της Κομοτηνής, παρατηρούμε θάμνους με βασικότερο το Πουρνάρι και διάφορα άλλα είδη της μεσογειακής μακίας. Ανάμεσα στους θαμνότοπους, σε πολλά σημεία , υπάρχουν χέρσες εκτάσεις που χρησιμεύουν ως χωράφια ή βοσκολίβαδα.
Στις πλαγιές των βουνών, σε υψόμετρο από 300 μ. μέχρι 800 μ. περίπου, κυριαρχούν σε καλή κατάσταση τα δάση των φυλλοβόλων δρυών, ανάμεσα στα οποία αναπτύσσονται χέρσες εκτάσεις, χωράφια ή βοσκότοποι.
Στην ανώτερη περιοχή, πάνω από τα 800 μ κατά μήκος των συνόρων με την Βουλγαρία., υπάρχουν τα δάση της Ανατολικής Οξιάς (Fagus moesiaca) που διακόπτονται από ξέφωτα και βοσκολίβαδα.


Οι κορμοί των δέντρων, στα εκτεταμένα δρυοδάση της περιοχής, καλύπτονται από βρυόφυτα, ένδειξη υγείας του οικοσυστήματος.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Αγριοφράουλες και βατομουριές φυτρώνουν στα ξέφωτα και σχετικά υγρά μέρη, αποτελώντας πολύτιμη πηγή τροφής για πολλούς οργανισμούς.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Το Αγριόκεδρο (Juniperus oxycedrus), θάμνος που ζει σε άγονα και πετρώδη εδάφη, μπορεί να φτάσει σε ύψος ακόμη και τα 7 μέτρα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.