30-01-2006
Ορεινή ημιορεινή περιοχή Νυμφαίας: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περισσότερο σημαντική για τα μεγάλα θηλαστικά είναι η περιοχή σε υψόμετρο πάνω από 300 μ. όπου, αν και δεν υπάρχει καθεστώς προστασίας, η ανθρώπινη επέμβαση δεν είναι πολύ έντονη.
Συναντούμε, κυρίως στην κοιλάδα του ποταμού Φιλιούρη, 146 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά είναι απειλούμενα σε παγκόσμιο ή εθνικό επίπεδο. Στην ποικιλία των ειδών που απαντούν εδώ, συμβάλλει και η γειτνίαση της περιοχής με τα βουνά του Έβρου.
Από αυτά τα είδη πτηνών, 2 είναι απειλούμενα παγκοσμίως, ο Βασιλαετός (Aquila heliaca) και το Κιρκινέζι (Falco naumanni), και 6 χαρακτηρίζονται σαν κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, 21 είδη περιλαμβάνονται στο <<Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας>>, από τα οποία 5 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 8 είναι τρωτά και 5 είναι σπάνια. Τριάντα εφτά είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πουλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (79/ 409).


Στα ανοιχτά λιβάδια χαμηλού υψομέτρου γυροφέρνουν τα αρπακτικά αναζητώντας τη λεία τους, που συχνά είναι από έντομα έως μικρά θηλαστικά και πουλιά. Γερακίνα (Buteo buteo).
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Τα μικρόπουλα παρατηρούνται εύκολα στα λιβάδια και τα ξέφωτα της περιοχής. Κορυδαλλός (Galerida cristata).
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Παρδαλοτσικλιτάρα (Dendrocopos major), είναι κοινό είδος στην Ευρώπη. Στον τόπο μας συναντάται μόνο στη βόρεια Ελλάδα. Τρέφεται κυρίως με έντομα, που αναζητά σε κορμούς δένδρων και κλαδιά.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula), είναι κοινό είδος στην περιοχή. Συνήθως μοναχικό, συχνάζει σε διάφορα μέρη όπου μπορεί να βρει έντομα και σκουλήκια.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Το Διπλοσάϊνο (Accipiter gentilis), ζει σε δάση αλλά και σε ανοικτές εκτάσεις με αραιή βλάστηση και φυτοφράχτες. Δεινός κυνηγός πουλιών στο μέγεθος περιστεριού και μεγαλύτερα, αλλά και μικρών θηλαστικών. Αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες και κινείται ευέλικτα ακόμη και στο πυκνό δάσος.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.