30-01-2006
Παράλια περιοχή Φαναρίου - Μέσης: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΘΕΣΗ: Η περιοχή Φαναρίου και Αρωγής- Μέσης βρίσκεται στα νότια του νομού Ροδόπης. Το χωριό Φανάρι απέχει 32km νοτιοδυτικά από την πόλη της Κομοτηνής.
ΥΨΟΜΕΤΡΟ: Υψόμετρο 30 μ

Στην παράλια περιοχή μεταξύ της λίμνης Βιστωνίδας, από τη μια, και των εκβολών της λίμνης Μητρικού και του ποταμού Φιλιούρη, από την άλλη, σχηματίζονται μια σειρά από μικρές και μεγάλες λιμνοθάλασσες. Οι μεγαλύτερες και σπουδαιότερες από αυτές είναι η Ξηρολίμνη στο χωριό Φανάρι, η Αρωγή στο ομώνυμο χωριό, η Αλυκή στο χωριό Μέση, η Πτελέα και το Έλος στο ακρωτήριο Κουρουσμηλού. Οι λιμνοθάλασσες αποτελούν το κυριότερο χαρακτηριστικό της περιοχής. Οι διαφορές τους στο βάθος του νερού, τη σύσταση του πυθμένα και σε άλλα χαρακτηριστικά, προσελκύουν ένα σημαντικό αριθμό πουλιών με διαφορετικές απαιτήσεις. Εδώ τρέφονται ή ξεκουράζονται βουτηχτάρια, πελεκάνοι, πάπιες και φαλαρίδες ενώ στις ρηχές θέσεις αναζητούν την τροφή τους διάφορα είδη πελαργόμορφων και χαραδριόμορφων. Ιδιαίτερη σημασία για την αναπαραγωγή γλάρων και γλαρονιών έχουν οι νησίδες μέσα στις λιμνοθάλασσες.
Η περιοχή διαθέτει ποικιλία βιοτόπων. Παρατηρούμε πεδιάδες, αλμυρόβαλτους, λιμνοθάλασσες, αμμώδεις και βραχώδεις ακτές. Σε ορισμένες παραλίες έχουν γίνει εκτεταμένες αναδασώσεις με διάφορα είδη πεύκων. Στην παραλία του Ιμέρου έχουν φυτευτεί πολλά Αρμυρίκια (Tamarix sp.) και Τζιτζιφιές. Υπάρχουν επίσης εκτάσεις με φρύγανα, που βοσκούνται εντατικά.
Λόγω της εντατικής καλλιέργειας και της βόσκησης, μόνο στις παρυφές των δρόμων ή σε περιφραγμένες και απόκρημνες τοποθεσίες, μπορεί να δει κανείς κάποια ενδιαφέροντα φυτά, όπως για παράδειγμα στα βράχια της παραλίας Φαναρίου.


Το Φανάρι, μια βραχώδης έξαρση του εδάφους στις επίπεδες αμμώδεις παραλίες της περιοχής, όπως φαίνεται από τις ακρογιαλιές του Πόρτο Λάγους.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Παραλία Μολυβωτής, ανατολική άποψη. Διακρίνονται στις απότομες όχθες ο αρχαιολογικός χώρος της Στρύμης, στο βάθος η κορυφή του Ισμάρου και η Μαρώνεια.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Καλλιεργημένες εκτάσεις και υγρότοποι συνυπάρχουν κατά μήκος της ακτογραμμής από το Φανάρι μέχρι την Μαρώνεια.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.