30-01-2006
Παράλια περιοχή Φαναρίου - Μέσης: ΚΛΙΜΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το κλίμα είναι μεσογειακό, οι βροχοπτώσεις περιορισμένες και οι χειμώνες ψυχροί.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.