31-01-2006
Περιοχή Κομνηνών: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τα Στενά του Νέστου είναι μια πλούσια από ορνιθολογικής απόψεως περιοχή. Για αυτό το λόγο έχει χαρακτηρισθεί σαν Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά και παρακολουθείται σταθερά από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Στα Στενά του Νέστου έχουν παρατηρηθεί 213 είδη πουλιών, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Έχουν παρατηρηθεί 3 παγκοσμίως απειλούμενα είδη (Βασιλαετός Aquila heliaca, Στικταετός Aquila clanga και Κιρκινέζι Falco naumanni) και 8 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, 41 είδη περιλαμβάνονται στο "Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας" από τα οποία 9 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 12 είναι τρωτά και 5 σπάνια. 59 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Τα Στενά του Νέστου έχουν χαρακτηριστεί από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ως μια Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά.


Πολλά διαφορετικά είδη μικρόπουλων παρατηρούνται στον Νέστο. Καρδερίνα (Carduelis carduelis).
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Πολλά διαφορετικά είδη μικρόπουλων παρατηρούνται στον Νέστο. Συχνά οι φωλιές τους είναι καλά κρυμμένες σε απρόσιτα σημεία και εξαιρετικά καλοφτιαγμένες με υλικά που βρίσκουν στον περιβάλλοντα χώρο. Σουσουράδα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Κοκκινούρης (Phoenicurus phoenicurus), επισκέπτεται την περιοχή στα μέσα της άνοιξης σε μικρούς αριθμούς. Συχνάζει σε κήπους και ανοιχτές χέρσες εκτάσεις με αραιά δέντρα. Τρέφεται με έντομα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Με τα πρώτα κρύα του χειμώνα πολλά άγρια πουλιά επισκέπτονται τους κήπους και τις αυλές αναζητώντας τροφή. Είναι συνηθισμένη εικόνα στην περιοχή δρυοκολάπτες και παπαδίτσες να αναζητούν από κοινού την τροφή τους.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.