05-02-2006
Ξυλαγανή: ΧΛΩΡΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Σήμερα ο Ίσμαρος, που στα προϊστορικά χρόνια σκεπαζόταν με δάση, είναι ένα όρος έντονα υποβαθμισμένο από την επί αιώνες κακομεταχείριση και την υπερβόσκηση, με αραιούς θάμνους, φρύγανα και λιγοστές ελιές. Σε κάποια σημεία έγιναν στο παρελθόν αναδασώσεις με πεύκα και κουκουναριές, που όπως ήταν φυσικό δεν στέφθηκαν από ιδιαίτερη επιτυχία, λόγω της συνεχιζόμενης υποβάθμισης. Δυτικά, προς την Ξυλαγανή και Προσκυνητές, υπάρχουν πεδινές εκτάσεις με εντατικές καλλιέργειες. Στην παράλια ζώνη (Αλκυόνα, Κρυονέρι, Πλατανίτης) έχουν γίνει εκτεταμένες αναδασώσεις, κυρίως με κουκουναριές και σε μικρότερο βαθμό με Παράλια Πεύκη, Γλαυκόχρωμο κυπαρίσσι και Ελληνικό κυπαρίσσι. Υπάρχουν επίσης χαμηλοί λόφοι με θάμνους και ελαιώνες. Από τη Μαρώνεια προς την Κρωβύλη, μια σειρά χαμηλών λόφων, που σκεπάζεται από Μεσογειακή μακία, έχει αρκετά υποβαθμισθεί από την αιγοβοσκή.


Ο κάμπος στη Μαρώνεια, απέναντι από τη Σαμοθράκη, στις πλαγιές του Ισμάρου, χαρακτηρίζεται από ποικιλία στη βλάστηση και ολόδροσες ρεματιές.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στις ρεματιές, που η υγρασία είναι περισσότερη, φυτρώνουν πλατύφυλλα δέντρα όπως τα πλατάνια, που ξεχωρίζουν από το μέγεθος και το χρώμα των φύλλων τους από τα γύρω θαμνόφυτα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Κάππαρη (Capparis ovata) στην Ελλάδα ανθίζει από τον Απρίλη ως τον Σεπτέμβρη. Εδώ βρίσκεται σε μικρούς αριθμούς και αποτελεί το βορειότερο σημείο διάδοσης του φυτού.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.