05-02-2006
Ξυλαγανή: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το εποχιακό κάψιμο των αγρών που εφαρμόζουν οι αγρότες, έχει σχεδόν εξαφανίσει την ερπετοπανίδα από το μεγαλύτερο μέρος της λοφώδους περιοχής, περιορίζοντας την σε σκόρπιες συστάδες θάμνων και δένδρων, ανάμεσα στους αγρούς, σε ρέματα και λόφους.
Οι βιότοποι των αμφιβίων, ιδιαίτερα των βατραχιών είναι πολύ περιορισμένοι, εξ' αιτίας του κλίματος της περιοχής, αλλά και της μάστευσης όλων των πηγών νερού για γεωργικές και οικιστικές ανάγκες. Εξάλλου ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας σε ολόκληρο το νομό Ροδόπης είναι τόσο χαμηλωμένος από τις αρδευτικές γεωτρήσεις, ώστε οι περισσότερες πηγές του κάμπου έχουν στερέψει, ενώ το Καλοκαίρι, εισχωρεί θαλασσινό νερό σε απόσταση έως και 20 χλμ. από τη θάλασσα. Οι εναπομείναντες βιότοποι περιλαμβάνουν το ρέμα Σαπλή, τον ποταμό Φιλιούρη, ρέμα βόρεια της Μαρώνειας, καθώς επίσης κατά τόπους βρύσες και πηγές. Σε όλες αυτές τις τοποθεσίες το είδος R. ridibunda είναι το κυρίαρχο.


Ο Σπίνος (Fringilla coelebs), προάγγελος της άνοιξης με το δυνατό του τιτίβισμα και το μελωδικό μοτίβο, που υποδηλώνει την παρουσία του στα άλλα άτομα την εποχή της αναπαραγωγής, συχνάζει σε κήπους και δάση, για να τραφεί με σπόρους και φρούτα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στους μικρούς υγροβιότοπους στην παραλία του Ιμέρου, τους χειμερινούς ειδικά μήνες, συχνά συγκεντρώνονται διάφορα είδη παρυδάτιων. Πρασινοκέφαλες πάπιες και Σουβλόπαπιες ή Ψαλίδες.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στους μικρούς υγροβιότοπους στην παραλία του Ιμέρου, και στα γύρω έλη και βάλτους συχνά συναντάται ο Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), κοινό είδος στην περιοχή.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.