05/02/2006
Άβαντας: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η περιοχή Άβαντα - Κίρκης, χαρακτηρίζεται από μία εντυπωσιακή ποικιλία βιοτόπων, ιδιαίτερα σημαντικών για πολλά είδη πανίδας. Στην περιοχή αυτή συναντώνται οι περισσότερες ορθοπλαγιές και βραχώνες ανάμεσα σε δασωμένες κοιλάδες, σε όλο το νομό Έβρου, πολλές από τις οποίες είναι δύσκολα προσπελάσιμες από τον άνθρωπο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την προσέλκυση σπάνιων ειδών πουλιών, όπως ο Χρυσαετός, το Όρνιο, ο Μπούφος, ο Μαυροπελαργός κ.ά. Τα πυκνά δάση της περιοχής, φύονται σε απότομες πλαγιές, αποτελώντας ένα φυσικό καταφύγιο για πολλά είδη θηλαστικών, όπως το Ζαρκάδι. Παράλληλα η μεγάλη αυτή ποικιλία σε συνδυασμό με το θερμό κλίμα της περιοχής, έχει δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για την ύπαρξη πολλών ερπετών και εντόμων.


Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra), είδος απειλούμενο στην Ευρώπη, όχι όμως και στην Ελλάδα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Νανόμπουφος (Asio otus), ένας μεσαίου μεγέθους μπούφος, συχνά χρησιμοποιεί μέσα στα δάση παλιές φωλιές άλλων πουλιών για να επωάσει 4-5 αυγά, που κλωσά μόνο το θηλυκό. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Καρακάξα (Pica pica), ένα ευρύτατα διαδεδομένο πουλί σε όλο τον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και αμφιλεγόμενο για τη «χρησιμότητά» του. Συχνάζει σε ανοικτές εκτάσεις με αραιά δέντρα αλλά και σε κατοικημένες περιοχές. Τρέφεται με νεοσσούς και αυγά άλλων πουλιών, με ψοφίμια ή χτυπημένα ζώα στους δρόμους, με σπόρους, αλλά και έντομα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.